Acetylen för metallindustrin

Den syntetiska bränslegasen

Gas för lödning, uppvärmning och skärning 

Acetylen är en syntetisk bränngas och den mest använda bränngasen inom lödning och oxyfuel-teknik. I kombination med syre genererar den en låga med mycket hög temperatur. På grund av gasens höga instabilitet lagras den i speciella cylindrar.  Cylindrarna innehåller en porös massa, mättad med ett lösningsmedel, t.ex. aceton eller DMF (dimetylformamid). Detta löser upp acetylenet och gör det stabilt och säkert både under transport och användning. 

 

Acetylen kan användas för lödning på grund av dess höga flamtemperatur och koncentrerade värmezon.


Den koncentrerade värmen är fördelaktig i vissa skäroperationer och gör gasen till ett förstaval vid autogen skärning.

 
3070°C
Flamtemperatur
49,9 Mj/kg
Förbränningsvärme
0,905
Relativ desitet
Relaterade gaser
Kvävgas för metallindustrin
Kvävgas är en gas som under normala förhållanden anses inert, men om den utsätts för extrema förhållanden, som under en svetsprocess, kan den bli reaktiv. Används som rotskydd för inertering av austenitiskt stål och i små procentsatser i argonblandningar för svetsning av Duplex och Superduplex-stål eftersom det hjälper till att hålla de metallurgiska egenskaperna hos dessa specifika ståltyper oförändrade.
Läs mer
Syrgas för metallindustrin
Denna gas är viktig för MAG-svetsningsprocessen av kolstål. Den används i små procentsatser i blandningar, eftersom den orsakar avkolning och skulle ändra den svetsade fogens kemiska sammansättning avsevärt om mängden vore större.
Läs mer
Vätgas för metallindustrin
Brännbar och mycket lätt gas med egenskapen att lätt binda med syre och bilda vatten – reaktionen är exotermisk, men gasen deoxiderar allt den stöter på om den stöds av lite energi. I TIG- och MAG-svetsprocesserna används den i små procentsatser just för sin deoxiderande egenskap men också för det energibidrag den ger till svetsprocessen.
Läs mer
Helium för metallindustrin
Liksom argon är helium en absolut inert gas som inte reagerar på något sätt under några förhållanden. Den är dock mycket lätt och har förmågan att överföra mer energi från svetsgeneratorn till det material som ska svetsas tack vare sin höga joniseringspotential, vilket gör det möjligt att tillföra mer värme till den svetsade fogen. Tack vare den låga vikten vidgar den också skyddskonen och underlättar kylningen av den svetsade fogen.
Läs mer