Vätgas för metallindustrin

Gas för att skära, skydda och forma.

Gas med flera användningsområden inom stålindustrin.

Vätgas kan användas för autogen skärning och i kombination med andra gaser för plasmaskärning.  När några procent vätgas tillsätts till argon, kan det användas som skyddsgas. Vätgas ökar värmeöverföringen och minskar ytspänningen i svetssmältan. Vätgas avges i svetssmältan och därför måste man vara försiktig vid svetsning i material som riskerar att bilda vätesprickor.
Vätgasens reduktionsegenskaper i kombination med argon eller kvävgas kan användas som rotskydd i enkelsidig svetsning av austenitiskt rostfritt stål.

Vätgas

Vätgas har flera användningsområden på grund av dess förbrännings-, värmeöverförings och reduktionsegenskaper.

-253°C
Kokpunkt
1,3120 J/mol
Första jonisationsenergin
0,0695
Relativ densitet
Relaterade gaser
Acetylen för metallindustrin
Acetylen är en bränngas som framställs genom syntes. Gasen är instabil vid normala förhållanden och förvaras därför i cylindrar med ett poröst material och ett lösningsmedel som stabiliserar den.
Läs mer
Argon för metallindustrin
Argon är en inert gas och används ren eller som bas för de flesta gasblandningar för svetsning. Används också som en bakgas för svetsning av rör i rostfritt stål och i en blandning med väte för plasmaskärning. Argon är den mest använda gasen i den mekaniska industrin.
Läs mer
Koldioxid för metallindustrin
Koldioxid är en av de allra bästa aktiva gaserna, i synnerhet för svetsning av kolstål. Ljusbågens energi delar upp gasen i syre (som är den verkliga aktiva gasen i processen) och kol, som deponeras i svetssmältan.
På så vis återförs en del av det kol som ingår i stålet, och som går förlorat på grund av den höga energin i processen, tillbaka till stålet igen. Detta gör att den svetsade fogens kemiska sammansättning blir oförändrad.
Läs mer
Helium för metallindustrin
Liksom argon är helium en absolut inert gas som inte reagerar på något sätt under några förhållanden. Den är dock mycket lätt och har förmågan att överföra mer energi från svetsgeneratorn till det material som ska svetsas tack vare sin höga joniseringspotential, vilket gör det möjligt att tillföra mer värme till den svetsade fogen. Tack vare den låga vikten vidgar den också skyddskonen och underlättar kylningen av den svetsade fogen.
Läs mer