Koldioxid för metallindustrin

En gas som används till mycket.

En aktiv gas som är mycket användbar vid MAG-svetsning

Koldioxid och dess egenskaper som skyddsgas är först och främst fördelaktiga i kortbågsläget. Moderna MAG-skyddsgaser har argon som huvudkomponent med tillsatt koldioxid för att förbättra stabiliteten och penetrationsprofilen. 

Koldioxid blidar kol och syre i ljusbågen, vilket påverkar grundmaterialets kemiska egenskaper. Komponenternas kolhalt och oxidering ska alltid beaktas när koldioxid används i skyddsgasen.  

 

 
Koldioxid bidrar till bågstabiliteten och medför en svets med bred inträngning.
 
-78,5°C
kokpunkt
CO2
Kemisk formel
1,5289
Relativ densinitet
Relaterade gaser
Acetylen för metallindustrin
Acetylen är en bränngas som framställs genom syntes. Gasen är instabil vid normala förhållanden och förvaras därför i cylindrar med ett poröst material och ett lösningsmedel som stabiliserar den.
Läs mer
Argon för metallindustrin
Argon är en inert gas och används ren eller som bas för de flesta gasblandningar för svetsning. Används också som en bakgas för svetsning av rör i rostfritt stål och i en blandning med väte för plasmaskärning. Argon är den mest använda gasen i den mekaniska industrin.
Läs mer
Helium för metallindustrin
Liksom argon är helium en absolut inert gas som inte reagerar på något sätt under några förhållanden. Den är dock mycket lätt och har förmågan att överföra mer energi från svetsgeneratorn till det material som ska svetsas tack vare sin höga joniseringspotential, vilket gör det möjligt att tillföra mer värme till den svetsade fogen. Tack vare den låga vikten vidgar den också skyddskonen och underlättar kylningen av den svetsade fogen.
Läs mer
Vätgas för metallindustrin
Brännbar och mycket lätt gas med egenskapen att lätt binda med syre och bilda vatten – reaktionen är exotermisk, men gasen deoxiderar allt den stöter på om den stöds av lite energi. I TIG- och MAG-svetsprocesserna används den i små procentsatser just för sin deoxiderande egenskap men också för det energibidrag den ger till svetsprocessen.
Läs mer