Helium för metallindustrin

En inert gas med speciella egenskaper.

En gas med hög värmeöverföring

Helium används vanligtvis i kombination med andra inerta eller aktiva gaser. Blandningar med argon är typiska för inerta gassvetsningsprocesser. Blandningar med argon och aktiva gaser som koldioxid och syre är vanligt vid svetsprocesser med aktiv gas.

Helium kommer att öka den faktiska värmetillförseln medan andra svets-parametrar förblir desamma. Denna effekt kan ge högre produktivitet.
Helium kommer effektivt att bidra
till bättre sidoväggsfusion. 

Helium

Används normalt i blandning med argon och andra aktiva gaser ökar det processens värmeintag något vilket ökar svetsbadets produktivitet och skydd.

 

Lämplig för alla bågsvetsnings-processer (TIG/MIG/MAG), men också plasma och laser, särskilt på material som aluminium och koppar som snabbt avger värme.

 

-269°C
Kokpunkt
Nära den absoluta nollpunkten.
2,3720 J/mol
Första jonisationsenergin
0,138
Relativ densitet
Relaterade gaser
Acetylen för metallindustrin
Acetylen är en bränngas som framställs genom syntes. Gasen är instabil vid normala förhållanden och förvaras därför i cylindrar med ett poröst material och ett lösningsmedel som stabiliserar den.
Läs mer
Argon för metallindustrin
Argon är en inert gas och används ren eller som bas för de flesta gasblandningar för svetsning. Används också som en bakgas för svetsning av rör i rostfritt stål och i en blandning med väte för plasmaskärning. Argon är den mest använda gasen i den mekaniska industrin.
Läs mer
Koldioxid för metallindustrin
Koldioxid är en av de allra bästa aktiva gaserna, i synnerhet för svetsning av kolstål. Ljusbågens energi delar upp gasen i syre (som är den verkliga aktiva gasen i processen) och kol, som deponeras i svetssmältan.
På så vis återförs en del av det kol som ingår i stålet, och som går förlorat på grund av den höga energin i processen, tillbaka till stålet igen. Detta gör att den svetsade fogens kemiska sammansättning blir oförändrad.
Läs mer
Vätgas för metallindustrin
Brännbar och mycket lätt gas med egenskapen att lätt binda med syre och bilda vatten – reaktionen är exotermisk, men gasen deoxiderar allt den stöter på om den stöds av lite energi. I TIG- och MAG-svetsprocesserna används den i små procentsatser just för sin deoxiderande egenskap men också för det energibidrag den ger till svetsprocessen.
Läs mer