Torris

Is utan vatten

Torris (Koldioxid i fast form) även kallad kolsyreis används vid transporter av temperaturkänsliga produkter.

Det är viktigt att garantera en obruten kylkedjan vid transport från kyl-/fryslager och till kund. För att under fraktfasen garantera både kvalitet och säkerhet på livsmedel är torris ett mycket bra val. Nippon Gases har sedan länge levererat effektiva lösningar till kunder som har behov av att säkra sin kylkedja.

0%
Fukt
-78,5°C
Temperatur
270%
mer kylkapacitet än is i samma volym

Vad är torris?

Torris är koldioxid (CO2) i fast form

Den kemiska föreningen koldioxid (CO2) finns i tre olika faser; gasform, flytande och som fast (torris).

Under produktionen expanderas flytande koldioxid genom ett speciellt munstycke. Denna process producerar CO2 snö (torris snö) och CO2 gas, i förhållandet 50:50.

Snön pressas i form, t.ex. pellets, och gasen samlas upp i en sluten krets efter expansion och återvinns efter kylning till flytande CO2

Torris går från fast form till gas - utan att efterlämna någon fukt.

Egenskaper

Torris avdunstar och övergår till gasform när temperaturen blir varmare än sig själv.

Torris efterlämnar inga rester så som smältvatten eller andra element och detta gör torris till ett unikt kylmedel.  

Nippon Gases producerar torris i olika former och kvaliteér utifrån kundens behov.

 

 

 

Torrisskivor

Torrisskivor evereras i viktintervall mellan 500 gram och 1000 gram. Skivorna är förpackade i emballage för säker och enkel hantering.

Pellets

Torrispellets levereras i en diameter på 16 mm och som kryopellets (främst för torrisrengöring) ner till 3 mm.

Torris kan anpassas till varje kundbehov.
Det är det perfekta kylmediet för att säkra kylkedjan under transport och lagring, även vid temperaturer över -78 °C.

 

Vid transport av färska livsmedel med torris - läs om vår koncept SuperGreen™ här.

Varför torris?

Torris har en hög kylprestanda och har en konstant temperatur på -78,5°C, och är enkel att hantera.


Vid produktion av livsmedel kan torris användas till att sänka temperaturen där den är för hög.

 

Torris upptar mindre volym än vattenis och man kan transportera större mängder produkter och uppnå samma kylförhållanden under annars lika förhållanden.

Torris levereras i allt från cylindrar till isolerade containrar.

 

Torris är en färskvara!

 

Den bör därför hämtas tidigast 2 dagar innan den ska användas och förvaras kallt och oöppnad tills dess att den ska användas.

Torris kan beställas hos alla Nippon Gases återförsäljare i Sverige.