Hållbarhet

Nippon Gases har ett mycket erfaret team som bidrar till en hållbar tillväxt av den europeiska industrin

Vi bidrar till en mer hållbar framtid.
Vi tror att ett innovativt, ansvarsfullt och hållbart företag spelar en viktig roll för att bygga ett hälsosamt, blomstrande samhälle.
Läs mer om hur vi arbetar för en bättre värld i vår hållbarhetsrapport för 2021

EcoVadis guldmedalj 2021

Vi har tilldelats en EcoVadis guldmedalj som ett erkännande av våra hållbarhetsinsatser med en totalpoäng på 68 poäng, vilket placerar oss bland de 5 % bästa i vår sektor.

 

Denna ranking av (CSR) utvärderar företagets prestationer inom fyra nyckelområden: Miljö, etik, mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter samt hållbar upphandling.

 

Läs mer här

 
Samhällsengagemang
Nippon Gases anställda har ett stort samhällsengagemang.
Olika samhällsprojekt genomförs löpande, där våra medarbetare får möjlighet att hjälpa till direkt eller samla in pengar till ideella organisationer från olika sektorer, såsom utbildning, mångfaldsprojekt, samhällsstöd, hälsa & sjukvård samt miljö.

Vårt engagemang

För oss är ett harmoniskt förhållande mellan människor, samhälle och planeten hur vi vill arbeta idag och varje dag.

Övergången till en koldioxidneutral ekonomiNippon Gases kompromiss är att minska avfallet, förbättra anläggningens prestanda, optimera energiförbrukningen och minimera produktförlusterna.
 

Förnybar energi och vattenhantering är viktiga fokusområden i vårt arbete för miljömässig hållbarhet.
 

FN:s mål för hållbar utveckling är en plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla.

 

Våra projekt och prioriteringar

 

Nippon Gases är aktiv i projekt för en ökad användning av vätgas med låga koldioxidutsläpp eller grön vätgas.

 

- Vår expertis inom förbränning bidrar till att minska bränsleförbrukningen och användningen av biogena eller koldioxidsnåla bränslen.

 

- Vår kunskap om upplösning av syre i vatten möjliggör ett effektivt sätt att inrama fiskar i havsvatten.

 

- Projekt för återvinning av koldioxid gör det möjligt för oss att återanvända koldioxid antingen som råmaterial eller som ersättning för farliga kemikalier vid rening av avloppsvatten.

 

Läs mer om hur vi arbetar för en bättre värld i vår hållbarhetsrapport för 2021