Hållbarhet

Nippon Gases har ett mycket erfaret team som bidrar till en hållbar tillväxt av den europeiska industrin

Nippon Gases fokus är att säkerställa hållbarhet i det dagliga arbetet

Vår vision: 
Vi vill skapa ett socialt värde genom innovativa gaslösningar som ökar produktivitet, förbättrar människors välfärd och bidrar till en mer hållbar framtid. 

Vi bidrar till en mer hållbar framtid.
Vi är mycket engagerade i hållbarhet och tillämpar KAITEKI-filosofins förhållningssätt i den dagliga verksamheten.
KAITEKI – Ett hållbart välmående för människorna, samhället och vår planet.

 

Våra prioriteringar

Vårt engagemang för hållbarhet och miljön – särskilt när det gäller klimatkrisen och den globala uppvärmningen – återspeglas alltmer i vår verksamhet.

En av våra prioriteringar är att minimera miljöpåverkan från våra aktiviteter, produkter och tjänster , att säkerställa en effektiv användning av resurser och att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Övergången till en koldioxidneutral ekonomi

 

Nippon Gases LEAN-metod hjälper våra kunder att reducera avfall, återanvända material och öka produktiviteten.

 

Tack vare våra tjänster, utrustning och innovativa lösningar får kunderna bättre processer som möjliggör övergången till en koldioxidneutral ekonomi, utan att påverka produktions-kostnaderna.

Minimera vårt koldioxidavtryck
Vi optimerar transporterna av våra produkter genom att reducera antalet körda mil per ton och genom att byta från diesel till alternativa bränslen.
Vi bidrar också till att förhindra global uppvärmning genom att optimera energiförbrukningen på gasproduktionsanläggningar.
Samhällsengagemang
Nippon Gases anställda har ett stort samhällsengagemang.
Olika samhällsprojekt genomförs löpande, där våra medarbetare får möjlighet att hjälpa till direkt eller samla in pengar till ideella organisationer från olika sektorer, såsom utbildning, mångfaldsprojekt, samhällsstöd, hälsa & sjukvård samt miljö.
+500
deltagare
64
projekt
81,539€
donerat

Vi växer tillsammans

Vi engagerar våra kunder, medarbetare, aktieägare och samhällen så  allaförstår hur vi gynnar varandra och växer tillsammans.

 

Möten, presentationer och löpande dialoger med intressenter möjliggör samverkan som skapar värde, samtidigt som de tillhandahåller innovativa och hållbara lösningar för våra kunder.

Making life better through gas technology.

DL
Diverse Leaders
GWC
Girls who code
SWE
Society of Women Engineers
W+
World LGBTQ+