Sustainability 

Making life better through gas technology.

Vi bidrar till en mer hållbar framtid.
Vi tror att ett innovativt, ansvarsfullt och hållbart företag spelar en viktig roll för att bygga ett hälsosamt, blomstrande samhälle.
Hållbarhetsrapport
2023

Upptäck hur vi skapar framtiden tillsammans

 

Läs mer

Vi är proaktiva. Vi är innovativa. Vi är samarbetsvilliga.
Samhällsengagemang
Nippon Gases anställda har ett stort samhällsengagemang.
Olika samhällsprojekt genomförs löpande, där våra medarbetare får möjlighet att hjälpa till direkt eller samla in pengar till ideella organisationer från olika sektorer, såsom utbildning, mångfaldsprojekt, samhällsstöd, hälsa & sjukvård samt miljö.

EcoVadis platinautmärkelse 2023

Vi har tilldelats en platinamedalj i EcoVadis hållbarhetsrankning, som utvärderar fyra nyckelområden: Miljö, etik, mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt hållbara inköp.
 

Efter att ha uppnått guld två år i rad placerar platinan oss bland de bästa 1% i branschen. Detta erkännande understryker Nippon Gases starka engagemang för socialt ansvar och hållbarhet.

 

Läs mer här

 

Vårt engagemang

För oss är ett harmoniskt förhållande mellan människor, samhälle och planeten hur vi vill arbeta idag och varje dag.

Övergången till en koldioxidneutral ekonomiNippon Gases kompromiss är att minska avfallet, förbättra anläggningens prestanda, optimera energiförbrukningen och minimera produktförlusterna.
 

Förnybar energi och vattenhantering är viktiga fokusområden i vårt arbete för miljömässig hållbarhet.
 

FN:s mål för hållbar utveckling är en plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla.

 

Våra projekt och prioriteringar

 

Nippon Gases är aktiv i projekt för en ökad användning av vätgas med låga koldioxidutsläpp eller grön vätgas.

 

- Vår expertis inom förbränning bidrar till att minska bränsleförbrukningen och användningen av biogena eller koldioxidsnåla bränslen.

 

- Vår kunskap om upplösning av syre i vatten möjliggör ett effektivt sätt att inrama fiskar i havsvatten.

 

- Projekt för återvinning av koldioxid gör det möjligt för oss att återanvända koldioxid antingen som råmaterial eller som ersättning för farliga kemikalier vid rening av avloppsvatten.

 

Vi arbetar för en mer hållbar framtid. Upptäck hur vi kan möjliggöra en koldioxidneutral värld.

Läs mer här
carbonneutralworld.com