Leverantörsinformation

Till befintliga och nya leverantörer

Vårt mål är att samla alla våra inköp hos ett urval av proaktiva kvalitetsleverantörer.

Som leverantör till Nippon Gases måste man leva upp till våra standarder och förväntningar inom bland annat följande områden; arbetsmiljö, säkerhet, teknik, innovation, kostnader, socialt ansvar och hållbarhet.


Våra leverantörer är mycket viktiga för oss och bidrar betydande till vår verksamhet. Vi lever efter mottot att en stark relation med vår samarbetspartners genererar kvalitet i alla led, från förfrågan till leverans och till sist uppföljning, endast därigenom kan Nippon Gases upprätthålla en långsiktig god konkurrenskraft på sin marknad.

 

 


Leverantörskrav

 

 • Alla leverantörer genomgår en godkännandeprocess innan de blir accepterade.
 • Alla leverantörer måste acceptera våra allmänna inköpsvillkor och Alla leverantörer måste acceptera våra allmänna inköpsvillkor och  etiska riktlinjer, vilka båda ingår i våra ramavtal respektive inköpsorder., vilka båda ingår i våra ramavtal respektive inköpsorder.Entreprenörer/inhyrning av tjänster

 

Vårt mål är att alla medarbetare och leverantörer efter arbetsdagens slut skall komma hem lika hela och friska som när de gick till jobbet, varje dag, vecka och år. Målet innebär att vi höga krav på alla våra tjänsteunderleverantörer, som på oss själva, oavsett var och när tjänsterna utförs.


För att bli tjänsteleverantör till Nippon Gases, där arbete/service utförs på eller utanför våra anläggningar, måste först ett kommersiellt- och säkerhetsgodkännande ske. I tillägg skall även ett säkerhetsavtal undertecknas och försäkringshandlingar, som styrker tillräcklig ansvarsomfattning, bifogas leverantörsavtalet.


Säkerhetsgodkännandet förnyas vartannat år.

 

 


Beställning


I huvudsak ska alla våra inköp av varor och tjänster ske genom skriftliga beställningar eller avtal.

 

 

Fakturering

Det finns 3 sätt att fakturera Nippon Gases Norway. De anges nedan i prioritetsordning:

 

 1. Vårt mål är att all fakturering till Nippon Gases sker elektroniskt, via så kallad e-faktura. För närvarande används formatet Svefaktura 1.0 (EDI), i framtiden skall det europeiska formatet PEPPOL BIS Billing 3 införas. 

  Svefaktura 1.0 är ett standardformat för elektronisk fakturering som offentliga verksamheter och myndigheter (SKR) ställer krav på. Det är även ett elektroniskt format som många privata aktörer använder för att skicka och ta emot elektroniska fakturor. 

  Mer information om standarden finns här: SFTI:s affärsprocesser och rekommenderade standarder

  Organisationsnummer Nippon Gases Sverige AB: 556691-1342.


   

 2. Faktura skickas i pdf-format via e-post till följande adress: invoice.sweden@nippongases.com

  De läses automatiskt in i vårt affärssystem och det är därför väldigt viktigt att e-postmeddelandet endast innehåller en bifogad fil. Om ytterligare dokumentation krävs skall de skickas direkt till beställaren på Nippon Gases.
    3. Faktura skickas med post till:

  Nippon Gases Sverige AB
  C/O Nippon Gases Norge AS
  Postboks 23, Haugenstua
  0915 Oslo
  Att: Beställningsnummer

  Alternativ 3 fasas ut och Nippon Gases önskar i framtiden att endast samarbeta med leverantörer som uppfyller alternativ 1 eller 2.

    

Leverantörskategorisering

 

Vi kategoriserar och prioriterar våra leverantörer enligt följande kriterier:


Objektiva kriterier:

 • Accepterat och undertecknat våra etiska riktlinjer (Code of Conduct)
 • Godkänt våra standardköpvillkor, inklusive betalningsvillkor
 • Innehar ett kvalitetssystem (ISO 9001 / ISO 14001)
 • Följer upp klagomål/reklamationer samt proaktivt arbetar för att reducera dessa till ett minimum

 

Subjektiva kriterier:

 • Förmåga att bidra med tekniska lösningar
 • Flexibilitet
 • Proaktivitet
 • Samarbetsvilja
 • Kontinuerliga förbättringar

Baserat på ovanstående kriterier definieras leverantören som antingen strategisk, föredragen, godkänd eller utfasad.

 


Allmänna inköpsvillkor

General conditions for purchase of material >
General conditions for purchase of services >

 

 

 Kontaktuppgifter

 

Inköpsarbetet leds och organiseras av vår centrala inköpsavdelning i Norge.


Tlf.: 0775-20 65 00 (växel)

E-post: purchase.sweden@nippongases.com