Sjukvård

Vi tar hand om dig genom produkter, tjänster och utrustningar för sjukhus, kliniker och vårdcentraler

Våra gaser
Nippon Gases erbjuder ett brett utbud av gaser och blandningar i cylindrar eller flytande form, som har klassats som läkemedel eller medicintekniska produkter av European Pharmacopeia.
Har du fler frågor?
Nippon Gases har utvecklat många olika gaskvaliteter för att kunna anpassa oss till din verksamhet. Ring oss så hjälper vi dig att få ut så mycket som möjligt av de gaser du behöver.