Offshore oksygenledning

For sikker oksygenforsyning til lukket/semilukket merd.

Nippon Gases tilbyr nå oksygenledning med offshore-erfaring.

For å sikre god og energibesparende oksygenforsyning til lukkede og semilukkede merder tilbyr Nippon Gases nå en ny sjøledning for oksygen. 
 
Ledningen er koblet til oksygentank eller oksygenpakker på land, og legges via havbunnen ut til merdene. Da unngår man å frakte oksygen via båt ut til merdene, eller å ha energikrevende gassproduksjon på stedet.  
 
Til lukkede merdsystemer tilbyr vi effektive lavtrykks-oksygeninnløsere. Slik sikrer vi optimale oksygennivå til fisken, samtidig som energiforbruket holdes på et meget lavt nivå.
 For mer informasjon kontakt Bård-Inge Hansen

E-post: bardinge.hansen@nippongases.com
Mobil:  913 98 652

 

 

 

Se også: Nippon Gases - din oksygenleverandør