Sikkerhetskurs

Nippon Gases tilbyr kurs for alle som jobber med gass og har ansvar relatert til sikkerhet rundt gass. Vi tilbyr nettbasert- og klasseromskurs. 

Kurs og opplæring i gassikkerhet.

Sikkerhet er vår høyeste prioritet og vi tilbyr forskjellige sikkerhetskurs på nett og tilpassede kurs ute hos kunder. 

 

Med gassikkerhetskurs fra Nippon Gases kan du enkelt og effektivt sørge for at alle ansatte er oppdatert på gassfarer og gassikkerhet!

 

Gassikkerhetskurs på nett

 

Vårt nettbaserte gassikkerhetskurset er det eneste kurset du trenger når du skal jobbe med og i nærheten av gass. Kurset dekker de viktigste områdene innen gassfarer og gassikkerhet og alle som tar kurset blir sertifisert i gjeldende krav i HMS-forskriften.

Gassikkerhetskurset er nettbasert og varer i underkant av 45 minutter. Kurset finnes både på norsk og engelsk og kan tas på både PC og nettbrett. Du har muligheten til å pause kurset ved behov, noe som gjør det enklere å gjennomføre i løpet av arbeidsdagen.

Det stilles spørsmål etter hver avsnitt som sikrer at du husker de viktigste punktene fra hvert tema i kurset, ved bestått  sluttest vil du motta et kursbevis som dokumenterer kompetansen. 

 

For de som skal jobbe med farlige stoffer og gass finnes det krav til dokumentert kompetanse. Dette får man ved å ta vårt nettbaserte gassikkerhetskurs.

 

Kurset inneholder følgende tema:
 

– Gass i ulike faser
– Leveringsformer
– Temperaturer og trykk
– Faremomenter ved gasser
– Lover og regler
– Merking
– Lagring og bruk av flytende gasser
– Lagring, håndtering og bruk av gassflasker
– Bruk av verneutstyr
– Sikkerhetstiltak

 

Bestill gassikkerhetskurset her.

 

Kundetilpasset kurs (klasserom)

 

Vi tilbyr kundetilpassede gassikkerhetskurs for kunder som ønsker det. Disse kursene vil tilpasses kundens behov og har fokus på de mest relevante faresituasjonene for den enkelte brukeren. På denne måten sikrer man viktig og riktig kompetanse hos de ansatte.

 

Alle våre kundetilpassede kurs gjennomføres av noen fra vår markedsavdeling som har kjennskap til kundens behov og industri. Vi har muligheten til å holde klasseromskurs  lokalt hos våre kunder eller digitalt på videomøte.

Alle deltakerne på kurset vil motta et personlig kursbevis som dekker kravet til dokumentert kompetanse fra DSB. 

Vi kurser de ansatte på stedet. Kurset tilpasses bedriftens behov for opplæring i sikker gasshåndtering.

 

I våre kundetilpassede kurs dekkes blant annet disse hovedpunktene:
 

– Lover og regler
– Gasser og emballasje
– De seks farer
– Håndtering av flytende gass
– Håndtering og lagring av gassflasker
– Sikkerhetstiltak

 

 

Kontakt oss for mer informasjon om tilpasset kurs

 

 

 

 

 

Nettbaserte sikkerhetskurs er en fleksibel løsning i en travel hverdag.

 

Andre sikkerhetskurs

Mange av våre kunder har behov for flere sikkerhetskurs og gjennom vår samarbeids-
partner Munio har vi mulighet til å tilby flere nettbaserte kurs i vår portal. 

 

– Arbeid i høyden
– Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar
– Sikker bruk av kjemikalier
– Brannvern ved utførelse av varme arbeider
– Kurs i bruk av åndedrettsvern
– Førstehjelp

 

Bestill sikkerhetskurs her.

 

Alle som jobber med gass og har ansvar for gassikkerhet på sin arbeidsplass må ha opplæring og kompetanse i dette. Kompetansen skal kunne dokumenteres og vedlikeholdes. Alle gasser er omfattet av Forskrift om håndtering av farlig stoff* fra DSB**.
* Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen - á 8 juni 2009, §7 kompetansekrav.

**DSB - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.