Kurs og opplæring

Dette kan være sikkerhetskurs, kurs i bruk, håndtering og lagring av gass eller kurs relatert til produktopplæring.

Fra veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig
og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering:

 

'Enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr
og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal ha nødvendig kompetanse. Tilsvarende gjelder enhver som
håndterer farlig stoff utover det som er beregnet for vedkommendes personlige bruk.'

 
Sikkerhetskurs
Vi kan tilby sikkerhetskurs som gir de ansatte kompetanse innen bruk av gasser.
Det er et myndighetsskrav å gjennomføre denne typen opplæring.
Interaktivt sikkerhetskurs
Nippon Gases har utviklet flere interaktive sikkerhetskurs

Kursene er online og du som bruker kan starte kurset når
og hvor det passer for deg. 

 

Du vil ikke være avhengig av å måtte ta kurset på en spesiell dag eller på et bestemt tidspunkt. Når slutt-testen er bestått vil du motta et kursbevis.

Vi kan tilby følgende interaktive kurs:

- Gass sikkerhetskurs (norsk, engelsk og svensk)
- Arbeid i høyden
- Arbeid i høyden ved bygg og anlegg
- Sikker håndtering av kjemikalier
- Brannvern ved utførelse av varmt arbeid
- Resertifisering
- Brannvern ved utførelse av varmt arbeid
- ISPS/Havnesikring
- Basic kjemikaliehåndtering

 

Våre interaktive sikkerhetskurs kan du kjøpe her:


Nippon Gases Shop - Munio LMS kurs.

Sikkerhetskurs på stedet 

Holdes oftest på den enkeltes arbeidsplass, med fokus på de
mest relevante faresituasjoner 

for den enkelte bruker.

 

Etter kurset vil en få utdelt et personlig kursbevis
for å dokumentere kompetansen.

Produkt- og applikasjonskurs
Vi skreddersyr opplæring for
de fleste bruksområder. 


Eksempel på kursinnhold innen sikkerhet:

 

- Gass i ulike faser
- Leveringsformer og lagring
- Temperatur og trykk
- Kvelningsfare
- Brannfarlige gasser og eksplosjonsgrenser
- Giftige og irriterende gasser
- Bruk av verneutstyr
- Sikkerhetstiltak
- Lagring, håndtering og bruk av gassflasker

Er du interessert i kurs? Vi hjelper deg gjerne.

 

Ta kontakt via e-post og du vil høre fra oss.