Løsninger for mat og drikkevarer 

Forsyner næringsmiddelindustrien med industrigass.

Gassene vi bruker
Nippon Gases har en rekke løsninger som kan skreddersys til dine behov og hjelpe virksomheten din å oppnå enda bedre resultater. Samtidig reduseres ofte kostnadene ved å gi økt produktivitet.

Bruk av riktig gass kan gjøre det enklere å optimalisere aktivitetene i virksomheten, redusere langsiktige kostnader og gi økt produktivitet og operasjonell fleksibilitet.

Få mer for mindre!
Oksygen til mat- og drikkevarer
Bevarer fargen på maten
Argon til mat- og drikkevarer
Mer enn bare inertisering
Nitrogen til mat- og drikkevarer
En nøkkelkomponent ved krogen kjøling og frysing og som pakkegass
Karbondioksid til mat- og drikkevarer
Et viktig kryogent og bakteriehemmende middel.
Har du spørsmål?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases
kalles «the Gas Professionals», ettersom vi
kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.