Nitrogen for mat- og drikkevarer

En nøkkelkomponent ved krogen kjøling og frysing og som pakkegass

Flytende og komprimert
nitrogen

Bruk av nitrogen gir en svært effekiv kjøling og frysing av matvarer. På grunn av de ekstremt lave temperaturene er dypp-frysing i flytende nitrogen den raskeste kjente frysemetoden for singelfrysing av matvarer.

Nitrogen er også viktig for å redusere svinn, misfarging og dårlig smak på matvarer. Denne gassen forhindrer
også at matemballasjen kollapser i detaljhandelen.
 

Nitrogen til kjøling og frysing av mat.
Ideel til kjøling og frysing av mat.
 
Nitrogen hemmer mikroorganismer og oksidasjon av fett.
Hemmer mikroorganismer og oksidasjon av fett.
 
Nitrogen hindrer emballasje i å falle sammen.
Hindrer emballasje i å falle sammen.
 
Relaterte gasser
Argon til mat- og drikkevarer
Mer enn bare inertisering
Les mer
Karbondioksid til mat- og drikkevarer
Et viktig kryogent og bakteriehemmende middel.
Les mer
Oksygen til mat- og drikkevarer
Bevarer fargen på maten
Les mer