Green+ gasser uten CO2-fotavtrykk

Green+ av Nippon Gases®, bærekraftige gasser uten CO2

Green+ gasser har samme høye kvalitet uten CO2-fotavtrykk

Vi vet at bærekraft er like viktig for våre kunder som for oss. Derfor lanserer vi nå Green+ gasser uten CO2-fotavtrykk. Alle Green+ gasser er sertifisert og produseres med fornybar energi og leveres med karbonnøytral transport.

Green+ bidrar positivt til
ditt bærekraftsarbeid.

 

Green+ fra Nippon Gases®

Green+ er bærekraftige gasser med null CO2-fotavtrykk. Green+ består i dag av flytende oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid.

For å produsere gassene bruker vi en fornybar energikilde som støttes av opprinnelsesgarantier* og inkluderer et utslippssertifikat.

Vi tilbyr transport av våre produkter med lavest mulig CO2-fotavtrykk. Dette innebærer at vi  bruker biodrivstoff når det er mulig og ellers kompenserer for dieselforbruket forbundet med levering av Green+ gasser. De gjenstående CO2-utslippende klimakompanseres gjennom vårt samarbeid med Trefadder, som tilbyr bedrifter klimakompensering av restutslipp gjennom trygg CO2 fangst fra norsk klimaskog.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om grønne sertifikater og kompensasjonsordning for klimavennlig transport.

*GO eller PPA
 
Ta et mer miljøvennlig valg med Green+
Carbon footprint icon earth

Redusert CO2-utslipp.
Din gass uten CO2-fotavtrykk

reneable energy icon circle

Produsert med
fornybar energi.

Sertifisert grønn produksjonsprosess.

Productivity icon graph

Oppretthold høy
produktivitet.

Samme kvalitet.
Null utslipp.

Competetiv icon star

Bli mer konkurransedyktig.
Oppnå dine mål for en bærekraftig utvikling.

Sertifisering av Green+
Nippon Gases utsteder et sertifikat til Green+ kunder som dokumenterer utslippsbesparelser. Dette kan brukes inn i eget klimaregnskap, for å sikre at du kommer et steg nærmere ditt mål om å bli karbonnøytral.
CO2-fotavtrykket fra produksjonen av produktene er beregnet og kontrollert av vår eksterne revisjonspartner, basert på EIGA* dokument 167/20 - Metodikk for å etablere et produkts CO2-fotavtrykk. Basert på dette fastsettes kundens CO2-fotavtrykk pr. tonn Green+ produkt, slik at vi kan sikre tilstrekkelig innkjøp av opprinnelses-garantier, biodrivstoff og eventuell klimakompensasjon som ved årslutt verifiseres av vår revisjonspartner.

*European Industrial Gases AssociationVåre prosesser


Green pluss illustrasjon av prosessen

 

 Produksjon av Green+Fornybare kilder i produksjon av Green+

For å produsere Green+ bruker vi enten ren luft eller gjenvunnet CO2 fra biogene* kilder. Videre flytendegjøres gassene og strømmen som brukes til dette er i utgangspunktet fra norsk vannkraft som defineres som fornybar. Men vi vet også at strøm importeres fra andre land, så for å sikre at gassen er så karbonnøytral som mulig, kjøper vi opprinnelsesgarantier.

Da er du garantert at energien brukt til produksjonen kommer fra en fornybar energikilde. Dette gjør vi for å minimere CO2-fotavtrykket hos oss og for våre kunder.

 

*For CO2 så selger vi i tillegg et klimakompansert produkt som ikke er biogent da tilgangen på biogent produkt foreløpig er begrenset. 

 

 

 

 

 

 


Transport av Green+Transport med lavest mulig CO2-fotavtrykk.
 

Dette innebærer at vi kan bruker biodrivstoff når det er mulig og ellers kompenserer for dieselforbruket forbundet med levering av Green+ gasser. De gjenstående CO2-utslippende klimakompanseres gjennom vårt samarbeid med Trefadder, som tilbyr bedrifter klimakompensering av restutslipp gjennom trygg CO2 fangst fra norsk klimaskog.

Generelt vil vi alltid ha fokus på forbedringstiltak som gir mer effektiv transport og mindre utslipp.


Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om grønne sertifikater og kompensasjonsordning for klimavennlig transport.

 

Vi jobber for en bærekraftig fremtid
Vi jobber daglig med vår visjon om å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Green+ er en del av innsatsen for å bekjempe klimaendringene. Hvis du vil vite mer om bærekraftstrategien vår, kan du ta en titt på den interaktive rapporten vår. 
Bærekraftsrapport
Vil du bli kontaktet?
Er du nysgjerrig på våre produkter? Fyll ut informasjon i skjemaet for å bli kontaktet av våre gasseksperter.
Ja, jeg vil motta e-post fra Nippon Gases med nyheter og tips om produkter og løsninger. Informasjon om bruken min kan spores. Samtykke kan jeg når som helst tilbakekalle via e-post til legal@nippongases.com, eller via en lenke i e-postene våre.

Takk for at du kontaktet oss.

Du hører fra oss innen kort tid. All mottatt informasjon er konfidensiell.