SuperGreen™

Et konsept for transport av fersk sjømat.

Superkjøling med tørris (CO2)

SuperGreen™ - et konsept der man benytter tørris i stedet for vannis, helt eller delvis under transport.

SuperGreen™
Nippon Gases konsept på superkjøling av sjømat. Løsningen har en rekke fordeler som sikrer ubrutt kjølekjede under transport, forlenger holdbarheten på produktet, reduserer utslipp av klimagasser og ikke minst store  besparelser på transportkostnader.
SuperGreenTM
- miljøvennlig og sikker kjølekjede.

Hva er SuperGreen™

SuperGreen™ er en metode for kjøling av matvarer der frossent vann (vannis) eller kjøleelementer byttes ut med tørris (CO2) ved transport.

Denne metoden, også kalt superkjøling, gjør at temperaturen holdes nær matvarens frysepunktet i opptil 72 timer.
 

 

SuperGreen™
Teknologien vår gjør det mulig å produsere tørrissnø i eksisterende linje.
En fullstendig skreddersydd løsning: SuperGreen™ tilpasser snøstrømmen til kuldebehovet til de enkelte sjømat-typene og størrelsen på beholderen.
Fordeler
Kvalitet
Holdbarheten forlenges med 2 til 5 dager på produktet.
Null vannsøl
Tørris går fra fast form til gass - uten å etterlate fukt.
Miljøbesparelser
Reduserer miljø- fotavtrykket til produktet. 

Produktivitet

Fraktbesparelser på opptil 2,5 NOK pr. kg sendt fisk.
Bedre kvalitet

Lavere temperaturer ved transport av fisk gir lengre holdbarhet og bedre kvalitet.

 

De kjølende og bakteriostatiske egenskapene til CO2 hemmer utviklingen av de vanligste årsakene til produktforringelse, og forlenger dermed holdbarheten med 2 til 5 dager.

Riktig temperatur

Tørris holder produkt-temperaturen stabil opp mot 4 dager og det kreves mindre mengder tørris enn vannis.

 

Tørris har en langt høyere kjølekapasitet enn vann-is og kan ta råstoffet ned til -1 til -1,5 grader. Ved bruksområder der volumet som tas opp av is er en kritisk faktor, er tørris det beste alternativet.Tørris har kapasitet til å ta ned for “ varmt ” råstoff til riktig temperatur raskt.


Ved bruk av tørris kan man fjerne all vannis i distribusjonskjeden og benytte seg av pappemballasje

 

 

Bruk av tørris fjerner vannis i distribusjonskjeden, som vil gjøre bruk av pappemballasje mulig.

Miljø og bærekraft

Bra for miljøet. Reduserte utslipp. Reduserer karbonavtrykket.

 

Bruk av tørris reduserer utslipp forbundet med transport og gir store miljøbesparelser.

Ved å erstatte vannis med tørris (SuperGreen™) for fisk transportert med fly oppnår vi en reduksjon i CO2-fotavtrykket.

Produktivitet

Kostnadsbesparelser ved bruk av SuperGreen™ til transport.

 

Vannis ersattes med tørris og gir betydelig reduksjon i totalt antall kilo som skal transporteres.

 

Tørrisen er fordampet og borte etter 6-8 timer,  kulden fra tørrisen er da overført til selve produktet og man unngår vekten av is ved lasting på fly.

Doseringsteknologi
Vi har utviklet en automatisk doseringsteknologi på tørris for snø, pellets og softblock.
Maskinene har en kapasitet på opp mot 20 kasser pr minutt, med automatisk deteksjon av kasser og for enkel plassering i eller over dagens produksjonslinje.

Doseringsteknologien i maskinene DS 500 og DS 1000 er utviklet i samarbeid med vår utstyrsleverandør ColdJet. 

Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.