Gass og utstyr til additiv produksjon

Spesialprodukter til additiv produksjon av metallkomponenter (MAM).

Kontroll på oksygen og fuktighet
Siden 3D printing utføres ved oppbygging i mange lag så vil oksyder som dannes under prosessen inngå i sluttproduktet. 
Lavt nivå på oksygen og fuktighet i 3D print prosessen og i pulveret som anvendes er kritisk for å unngå oksidering og oppnå god produktkvalitet. Nippon Gases har derfor inkludert utstyr i sin produktportefølje som skal bidra til å unngå oksygen og fuktighet og dermed oppnå stabil god kvalitet.
Gassene vi bruker
PBF-prosessen bruker vanligvis nitrogen til materialer som rustfritt stål, eller argon til andre typer materialer. Vi kan hjelpe deg med å finne ut hva som er den beste blandingen for din DED- eller PBF-prosess. En annen gassløsning er helium, som brukes i EBM-prosessen.

FDM-prosessen bruker argon nitrogen blanding eller en liten mengde hydrogen i argon. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.
Argon
Vi har komprimert argon (Ar) i en rekke renhetsgrader. Argon leveres komprimert i sylindere og pakker. Leveres også som flytende på stasjonære tanker og transportable tanker.
Nitrogen
Den utmerkede inertgassen. Nitrogen leveres i ulike former og renheter. Som komprimert gass kan den leveres i både flasker, væske og via produksjon på stedet hos kunden.
Helium
En sjelden og spesiell gass. Vi leverer helium til mange ulike applikasjoner og prosesser; lekkasjetesting, analyser, dykking, sveising og skjæring. Helium brukes også til å blåse opp ballonger
Sanarc Harmix 2 for Addiativ produksjon
Et spesialprodukt for FDM prosessen.
Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.