Løsninger for kjemisk industri

Vi er ikke bare en ren gassleverandør – vi samarbeider også med kundene om å utvikle nye måter å forbedre prosesser, innfri miljømål og redusere produksjonskostnadene på.

Gassene vi bruker
Hos Nippon Gases tror vi at spissede gass-løsninger kan hjelpe deg med mye mer enn
bare å drifte applikasjoner.

Bruk av riktig gass kan gjøre det enklere å optimalisere aktivitetene i virksomheten,
redusere langsiktige kostnader og gi økt produktivitet og operasjonell fleksibilitet.

På denne måten kan du gjøre mer med mindre.
Helium
En sjelden, men spesiell gass.
Nitrogen
Den utmerkede inertgassen.
Oksygen
Sylindre og pakker med komprimert gass kan leveres i en rekke størrelser og renhetsgrader.

Vi leverer flytende oksygen i bulk med ulike spesifikasjoner og i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov.
Karbondioksid
Alle typer løsninger
Har du spørsmål om løsningene våre?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.