Løsninger for kjemisk industri

Vi er ikke bare en ren gassleverandør – vi samarbeider også med kundene om å utvikle nye måter å forbedre prosesser, innfri miljømål og redusere produksjonskostnadene på.

Gassene vi bruker
Hos Nippon Gases tror vi at spissede gass-løsninger kan hjelpe deg med mye mer enn
bare å drifte applikasjoner.

Bruk av riktig gass kan gjøre det enklere å optimalisere aktivitetene i virksomheten,
redusere langsiktige kostnader og gi økt produktivitet og operasjonell fleksibilitet.

På denne måten kan du gjøre mer med mindre.
Helium
En sjelden og spesiell gass. Vi leverer helium til mange ulike applikasjoner og prosesser; lekkasjetesting, analyser, dykking, sveising og skjæring. Helium brukes også til å blåse opp ballonger
Nitrogen
Den utmerkede inertgassen. Nitrogen leveres i ulike former og renheter. Som komprimert gass kan den leveres i både flasker, væske og via produksjon på stedet hos kunden.
Oksygen
Vi leverer oksygen både komprimert i flasker og pakker, og også i flytende form som bulk med ulike spesifikasjoner og i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov. Oksygen kan leveres med ulike renheter eller i blanding med andre gasser.
Karbondioksid
Alle typer løsninger
Har du spørsmål om løsningene våre?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.