Systemer for inertisering

Fjern oksygen ved hjelp av inert gass.

Nitrogen brukes til inertisering av lagringsrom og håndtering av en rekke typer kjemikalier, olje, næringsmidler og andre produkter.

Bruken av nitrogen egner seg på steder der tilstedeværelsen av oksygen kan utgjøre en risiko eller forringe de
lagrede produktene.

Intertisering av tanker reduserer risikoen forbundet med brennbare eller ustabile produkter, minimerer utslipp til atmos-færen og bevarer kvalitetsegenskapene til de lagrede produktene

 

Nitrogen brukes til inertisering av lagringsrom og håndtering av en rekke typer kjemikalier, olje, næringsmidler og andre produkter.


Trykket i tanker varierer i større eller mindre grad med temperatur-forholdene avhengig av damptrykket
i væsken som lagres. Denne samme trykkvariasjonen forekommer ved fylling og tømming av tanker.

I begge tilfeller kan Nippon Gases’ inertiseringssystem tilføre nitrogen ved undertrykk i tanken, og slippe ut gass ved overtrykk i tanken, regulere trykket og holde det i sjakk med en inert gass. 

Bruken av nitrogen egner seg på steder der en atmosfære med tilstedeværelse av oksygen kan utgjøre en risiko eller forringe de lagrede produktene.
 


Inertisering av tankene 
Dette reduserer risikoen forbundet med brennbare eller ustabile produkter, minimerer utslipp til atmosfæren og bevarer kvalitetsegenskapene til de lagrede produktene.

Inertiseringssystemet utviklet av Nippon Gases opprettholder trykket i tanken, som kan variere fra noen mm vannsøyle opp til flere kg/cm2. Som en sikkerhetsforanstaltning, for å forhindre mulig kollaps på grunn av overtrykk eller vakuum forårsaket av raske trykkendringer i tanken, installerer Nippon Gases parallelle sikkerhets-ventiler, sprengblekk og tilbakeslagsventiler
mot vakuum.

Alt dette for å sikre at du kan dra nytte av de største fordelene med tanker inertisert med nitrogen.
Har du spørsmål om løsningene våre?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases
kalles «the Gas Professionals», ettersom vi
kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.