Mangfold og inkludering

Vi er et mangfoldig og inkluderende selskap.

Nippon Gases støtter alle former for mangfold.

Samtidig skal vi som selskap sikre at vi har et arbeidsmiljø der våre ansatte føler at de blir behandlet med respekt og verdighet.

Kjønnsmangfold

I hver prosess som involverer ansatte, som å ansette, utvikle eller identifisere talent, er vår prioritet å ta objektive beslutninger som fjerner skjevheten
og øken synligheten til våre kvinnelige ansatte.

 

Vi øker stadig andelen kvinnelige ansatte i alle regioner
og på alle nivåer.

Det er ingen stillinger i Nippon Gases som er øremerket for menn.

 

27,1%
av våre kvinnelige medarbeidere jobber i spesialist- eller lederstillinger.
27.8%
av våre ansatte i dag er kvinner.
70%
av de ansatte som ble forfremmet i 2019 er kvinner.
Mangfold og inkludering er grunnleggende for arbeidet  vårt og arbeidsplassen vår
- Vi jobber aktivt for å sikre mangfold og inkludering i vårt selskap for å kunne tiltrekke talentfulle mennesker fra hele verden. - Vi streber etter å tilrettelegge våre arbeidsplasser for personer med funksjonsnedsettelser. - Vi jobber aktivt med traineer og tilbyr praksisplasser, da vi ser på dette som en god mulighet til å tiltrekke seg unge talenter. I 2019 ansatte vi 72 traineer    
.

Vi er et unikt selskap – fordi
vi har et unikt
team.