Compliance

En del av vår kultur.

Vår kompetanse innen compliance

Høy grad av compliance oppnås gjennom kontinuerlig opplæring, og ved å sette fokus på at våre ansatte opptrer i tråd med våre etiske retningslinjer. Nippon Gases har utarbeidet egne Compliance-prinsipper som sikrer at våre ansatte utviser en etisk adferd i alt de foretar seg.

Vi fremmer etiske tiltak og adferd som bidrar til at vi innfrir forventninger fra våre kunder og samfunnet
Compliance Commitment Week
Vi beskytter oss selv for å beskytte våre kunder.

Compliance Commitment Week er arrangementet som setter fokus på vårt arbeid innen compliance (etterlevelse av retningslinjer).

 

Les mer om hva dette innebærer i dette eksklusive intervjuet.

Etikk

Både Nippon Gases som selskap og hver enkelt medarbeider skal opptre etisk korrekt i alle forretnings-sammenhenger.

 


Alle våre aktiviteter gjennomgås for å sikre at vi overholder juridiske og etiske krav på en transparent
og tilfredsstillende måte.

 

 
 
 
 
Menneskerettigheter

 

Respekt for menneskerettighetene er
en grunnleggende verdi i vårt selskap.

 

I Nippon Gases vil vi gjøre forretninger med kunder, leverandører, kontraktører og andre samarbeidspartnere som har den samme holdningen og engasjementet for menneskerettighetene som oss.

Like muligheter

I vårt selskap sikrer vi at kvinner
og menn får like muligheter og lik behandling.

 

Vi har retningslinjer mot alle former for diskriminering
og trakassering. Vi jobber for å fremme mangfold og inkludering i alle deler av vår virksomhet.


 

 

 

 

 

 

Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven for regnskapsåret FYE2023