Løsninger for metaller

Kutt kostnader til utstyr, øk smeltehastigheten, reduser smeltetap, reduser utslipp av NOx og flyktige organiske forbindelser og reduser slaggdannelse.

100 % oxyfuel.

Produktivitetsøkning, energibesparelser, reduksjon av CO2-utslipp, lave NOx-utslipp

 
Oksygen forbedrer effektiviteten

Produktivitetsøkning, redusert koksforbruk, reduksjon av CO2-utslipp, lave NOx-utslipp

 
Gassene vi bruker
Nippon Gases har et mangfold av løsninger for ulike bransjer og er her for å hjelpe deg. Teknikerne våre i avdelingen for metallfremstilling hjelper deg gjerne på hvert skritt på veien. Vi vil hjelpe deg med å forbedre produktiviteten og redusere kostnader og utslipp, samtidig som du overholder alle gjeldende lover og forskrifter.
Argon
Vi har komprimert argon (Ar) i en rekke renhetsgrader. Argon leveres komprimert i sylindere og pakker. Leveres også som flytende på stasjonære tanker og transportable tanker.
Oksygen
Vi leverer oksygen både komprimert i flasker og pakker, og også i flytende form som bulk med ulike spesifikasjoner og i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov. Oksygen kan leveres med ulike renheter eller i blanding med andre gasser.
Nitrogen
Den utmerkede inertgassen. Nitrogen leveres i ulike former og renheter. Som komprimert gass kan den leveres i både flasker, væske og via produksjon på stedet hos kunden.
Har du spørsmål om løsningene våre?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.