Løsninger for metaller

Kutt kostnader til utstyr, øk smeltehastigheten, reduser smeltetap, reduser utslipp av NOx og flyktige organiske forbindelser og reduser slaggdannelse.

100 % oxyfuel.

Produktivitetsøkning, energibesparelser, reduksjon av CO2-utslipp, lave NOx-utslipp

 
Oksygen forbedrer effektiviteten

Produktivitetsøkning, redusert koksforbruk, reduksjon av CO2-utslipp, lave NOx-utslipp

 
Gassene vi bruker
Nippon Gases har et mangfold av løsninger for ulike bransjer og er her for å hjelpe deg. Teknikerne våre i avdelingen for metallfremstilling hjelper deg gjerne på hvert skritt på veien. Vi vil hjelpe deg med å forbedre produktiviteten og redusere kostnader og utslipp, samtidig som du overholder alle gjeldende lover og forskrifter.
Argon
Vi har komprimert argon (Ar) i en rekke renhetsgrader. Argon leveres komprimert i sylindere og pakker. Leveres også som flytende på stasjonære tanker og transportabel tanker.
Oksygen
Sylindre og pakker med komprimert gass kan leveres i en rekke størrelser og renhetsgrader.

Vi leverer flytende oksygen i bulk med ulike spesifikasjoner i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov.
Nitrogen
Den utmerkede inertgassen
Har du spørsmål om løsningene våre?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.