Innovasjon

Fremoverlent. Innovativ. Løsningsorientert.

Innovasjonsviljen gjenspeiles i alle aktivitetene våre

Vi bruker samarbeidsbasert innovasjon for å gjøre livet bedre gjennom de teknologiske løsningene og gassene våre. Digitalisering og FoU gjør oss i stand til å gi kundeopplevelsen og tjenestene våre et løft – samtidig som det setter fart på overgangen til en lavutslippsindustri.

Digitalisering – et grunnlag for innovasjon

Skreddersydde tjenester for kundene våre

Vi satser for fullt på innovasjon for
å forbedre tjenestene våre i 
alle bransjer vi opererer i.

 

Vi går sammen med kundene om å produsere innovative løsninger til operasjonelle utfordringer.


Simuleringsteknologien vår for renseanlegg gjør oss bedre i stand til å forstå kundenes systemer og gi dem en service som er skreddersydd til deres behov.

Digitalisering gir kundeopplevelsen
et løft

 

Exact, vårt innovative sporbarhetssystem.

 

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle innovative løsninger for kundene våre. Exact har bidratt i betydelig grad til å gi kundene enklere tilgang og kontroll over informasjon for gassinstallasjonene deres og gi dem mer inngående data om alle produktene de bruker.
Vi utvikler nye teknologier til produksjonsindustrien

Vi jobber kontinuerlig med ulike applikasjonsteknologier.

 

For eksempel har vi utviklet en integrert løsning for å imøtekomme behovene innen den raskt voksende
3D-printteknologien: 3DPro® serien.

Sammen gjør vi fremskritt

 

Vi utvikler totalløsninger som gjør det mulig for industrien å gjøre fremskritt.

 

Eksempler på løsninger som har forbedret prosessene i ulike industrier er Mizu-løsningene våre for behandling av avløpsvann og
MapCon- og tørrisløsningene for bevaring av mat.

Vi setter fart i overgangen         til en lavutslippsindustri
Innovasjon spiller en svært viktig rolle i bærekraftig utvikling.
Vi har styrket innovasjonsinnsatsen vår ytterligere for å løpende utvikle nye teknologier som har en positiv og umiddelbar innvirkning på verden i dag og i morgen.
SansoScan®                                  

Et system som tilrettelegger for bedre håndtering av aluminiumsmelteovner, redusert energiforbruk, kutt i utslipp
og forbedret produksjon.

Oxyfuel-forbrenning

Hot Oxygen Burner (HOB) -teknologi
og Scopejet Burner har bidratt til at industrier med intensivt energiforbruk har kunnet redusere forbruket av fossilt brennstoff i produksjonsprosessene sine.

Termokjemisk regenereringsprosess

Den termokjemiske regenererings-prosessen vår, som blandt annet utnyttes ved glassproduksjon, utgjør en kreativ og miljøeffektiv løsning som reduserer CO2 utslippene.

FoU og ingeniørvirksomhet
 
Vår innovasjon støtter seg på Nippon Sanso Holding sin ingeniør- og FoU kompetanse i samspill med våre lokale ressurser. Sammen med våre kunder utvikles innovative løsninger basert på vår unike gassteknologi og kompetanse.

Vår verdensteknologi som planteprodusent

Taiyo Nippon Sanso Corporation (TNSC), et driftsselskap i Nippon Sanso Holdings Group, har nylig lagt til en standard enhet for kryogenisk nitrogengenerering, "GNS3000" til sitt utvalg. En fullt standardisert enhet med fleksibilitet og standard design som gjør det mulig å oppnå ultrakorte leveringstider.