Løsninger for veksthus

Nippon Gases hjelper deg å få plantene til å trives!

Gassene vi bruker
Nippon Gases har den perfekte løsningen for drivhus.

Takket være CO2 er det mulig å oppnå økt produksjon per kvadratmeter. Gassen gir ikke
bare økt vekst, men forbedrer også kvaliteten
på det dyrkede produktet.
Karbondioksid
Alle typer løsninger