Sikkerhet

Vår høyeste prioritet

Hos Nippon Gases er sikkerhet et kjerneprinsipp!

Vi tror at førsteklasses sikkerhetsprestasjoner bare kan oppnås gjennom hardt arbeid og grundig opplæring. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten ytterligere gjennom å lete etter risikofaktorer og risikoatferd, og ved å sørge for at alle medarbeiderne overholder sikkerhetsprinsippene våre.

Våre sikkerhetsprinsipper:
1
Alle ulykker og skader kan forebygges
2
Sikkerhet er et linjeansvar
3
Hver enkelt medarbeider er ansvarlig for sin egen sikkerhet
4
Alle ansatte er forpliktet til å stoppe en jobb eller nekte å utføre en jobb, hvis den ikke kan utføres på en sikker måte
5
Sikkerhetsarbeid gir resultater
6
Sikkerhet er en forutsetning for ansettelse i Nippon Gases
Nippon Gases' hovedmål
Sikkerhet er en essensiell del av kulturen vår. Dette gjenspeiles i vår visjon og forretningsfilosofi, og i selskapets prinsipper og kjerneverdier.
I hele den globale virksomheten vår har vi en nullvisjon for skader og ulykker. Dette skal vi oppnå gjennom et kontinuerlig fokus på enda bedre sikkerhetstiltak – år ut og år inn.
Fra design og utvikling           

Vi designer og utvikler produkter som trygt kan produseres, transporteres, brukes og kasseres eller resirkuleres uten at det medfører uakseptabel
risiko for mennesker eller miljø.

Vi streber alltid etter å bli bedre

Vår nullvisjon for ulykker, skader og uønsket miljøpåvirkning, krever at vi  jobber kontinuerlig med forbedring av sikkerhetsledelse for våre produkter
og tjenster, og i våre prosesser.

Operasjonell disiplin                

Sikkerhet har første prioritet
for selskapet vårt. Vi fokuserer all innsatsen vår på å styrke sikkerheten ved anleggene våre, tilby sikre produkter til kundene våre og være
en god nabo i lokalsamfunnet.

Alle medarbeiderne skal gjøre hver oppgave på riktig måte - hver dag, hver gang.
Interaktivt sikkerhetskurs
Vi kan tilby interaktive sikkerhetskurs. Kurset er online og du som bruker kan starte kurset når og hvor det passer for deg. Våre interaktive sikkerhetskurs kan du kjøpe i en egen nettbutikk.
 

Storulykke

Informasjon til allmenheten om sikkerhetstiltak ved Nippon Gases anlegg i Norge som er underlagt storulykkeforskriften