Løsninger for laboratorier

Rene gasser, gassblandinger og reguleringsutstyr for daglig bruk og til analyser. 

Sikkerhetsrådgivning

Hos Nippon Gases kan vi gi deg fullstendige råd om sikkerhet i laboratoriet ditt.

Klikk her for vår kontaktinformasjon.

Gassene vi bruker
Hos Nippon Gases kan vi tilby et bredt utvalg løsninger som kan innfri alle kravene du måtte ha. I avdelingen vår for laboratorier og forskning har vi et eget sortiment med gasser og utstyr som kan styrke konkurranseevnen din i markedet. Vi kan også utvikle nye løsninger og tilpasse eksisterende enheter for å løse ethvert problem samtidig som alle gjeldende forskrifter overholdes.
Helium
En sjelden, men spesiell gass.
Hydrogen
Hydrogen blir levert i mange renhetsgrader i flasker og, dersom volumbehovet er stort, i pakker. Hvis behovet er for enda større volumer, kontakt oss for alternativer.
Nitrogen
Den utmerkede inertgassen
Karbondioksid
Alle typer løsninger
Argon
Vi har komprimert argon (Ar) i en rekke renhetsgrader. Argon leveres komprimert i sylindere og pakker. Leveres også som flytende på stasjonære tanker og transportabel tanker.
Oksygen
Sylindre og pakker med komprimert gass kan leveres i en rekke størrelser og renhetsgrader.

Vi leverer flytende oksygen i bulk med ulike spesifikasjoner i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov.
Har du spørsmål?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.