Løsninger for laboratorier

Rene gasser, gassblandinger og reguleringsutstyr til daglig analytisk bruk. 

Nippon Gases er ISO 17034 akkreditert

Som første i Norge har Nippon Gases Norge oppnådd akkreditering etter ISO 17034.


Akkrediteringen omfatter produksjon av syntetiske naturgassblandinger som sertifisert referansemateriale (CRM) ved Spesialgass på Rjukan.

Les mer her: ISO 17034 akkreditering


Se også artikkel hos Norsk Akkreditering


Gassene vi bruker
Hos Nippon Gases kan vi tilby et bredt utvalg løsninger som kan innfri alle kravene du måtte ha. I avdelingen vår for laboratorier og forskning har vi et eget sortiment med gasser og utstyr som kan styrke konkurranseevnen din i markedet. Vi kan også utvikle nye løsninger og tilpasse eksisterende enheter for å løse ethvert problem samtidig som alle gjeldende forskrifter overholdes.
Helium for sykehus
Flytende Helium har svært lav temperatur og brukes til MR-enheter for å unngå overoppheting
Hydrogen
Hydrogen av ulike renhetsgrader blir levert i flasker og pakker. Hvis det er behov for et enda større volum så kontakt oss for alternativer.
Nitrogen
Den utmerkede inertgassen. Nitrogen leveres i ulike former og renheter. Som komprimert gass kan den leveres i både flasker, væske og via produksjon på stedet hos kunden.
Karbondioksid
Alle typer løsninger
Argon
Vi har komprimert argon (Ar) i en rekke renhetsgrader. Argon leveres komprimert i sylindere og pakker. Leveres også som flytende på stasjonære tanker og transportable tanker.
Oksygen
Vi leverer oksygen både komprimert i flasker og pakker, og også i flytende form som bulk med ulike spesifikasjoner og i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov. Oksygen kan leveres med ulike renheter eller i blanding med andre gasser.
Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.