Prosessgasser for laboratorier

For laboratorie- og pilotanlegg.

Hydrokarboner og uorganiske gasser for laboratorier og forskning

Disse produktene omfatter et bredt utvalg kjemiske gasser med bruksområder blant annet innen forskning, pilotanlegg og produksjon av aktive komponenter i farmasøytisk industri, syre/base-nøytralisering og halogeneringsprosesser, kjemisk syntese samt katalysator- og reaktorforskning.

Vi kan levere disse produktene i ulike flaskestørrelser.

>30
Produkter og renheter
 
 Pålitelige forsyningskilder
 
 
 
Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.