Løsninger for helsesektoren

Vi tar oss av deg: produkter, tjenester og utstyr for sykehus, klinikker og helsesentre.

Medisinsk resept - last ned her:
Gassene vi bruker
Nippon Gases tilbyr et bredt utvalg av gass og blandinger som er klassifisert av Den europeiske farmakopé som legemiddel eller medisinsk utstyr.
Medisinsk oksygen
Medisinsk oksygen er det viktigste legemidlet til bruk på sykehus.
Luft for sykehusbehandlinger
Dette er ikke noen enkel gass, men et legemiddel av høy kvalitet!
Lystgass for sykehus
En bedøvelse som er enkel i bruk!
Helium for sykehus
Beskytter MRI-enhetene deres!
Nitrogen for sykehus
Den rette løsningen for oppbevaring av celler og vev!
Karbondioksid (CE) for sykehus
En gass brukt som medisinsk utstyr!
Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.