Medisinske gasser til helsesektoren

Gasser og utstyr for sykehus, klinikker og helsesentre.

Medisinske gasser

Nippon Gases tilbyr et bredt utvalg av gasser og blandinger som er klassifisert av Den europeiske farmakopé som legemiddel eller medisinsk utstyr.

Medisinsk oksygen, medisinsk luft og medisinsk lystgass klassifiseres som legemidler, og er reseptpliktige. Klikk på link for mer informasjon om medisinsk resept.


Våre gasser for sykehus

 

Medisinsk oksygen

Medisinsk oksygen er det viktigste legemidlet til bruk på sykehus. Det er Den europeiske farmakopé som definerer kvalitetsstandarden på denne gassen


Pakningsvedlegg: Medisinsk oksygen
Medisinsk luft 

Medisinsk luft er klassifisert som legemiddel. Gassen er indisert som erstatning for normal omgivelsesluft når det er behov for detPakningsvedlegg: Medisinsk luft
Lystgass

Medisinsk lystgass (N2O) er klassifisert som legemiddel, og er fremstilt i overensstemmelse med «Good manufacturing Practice Medicinal gases» (cGMP).


Pakningsvedlegg: Medisinsk lystgass
Karbondioksid (CE) 

Karbondioksid (CE) for sykehus (CO2) er klassifisert som medisinsk utstyr. Gassen brukes i laparoskopi til diagnostisk og kirurgisk formål

Nitrogen

Nitrogen for sykehus brukes i flytende tilstand innen kryopreservering, da dette er den beste måten å oppbevare celler og vev på.

Helium

Helium for sykehus. Flytende helium har svært lav temperatur, og denne egenskapen gjør at gassen kan brukes i MR-enheter for å unngå overoppheting

Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.