Nitrogen til sykehus

Brukes i forbindelse med oppbevaring av celler og vev

Flytende og komprimert nitrogen

Nitrogen Ph Eur tilfredsstiller kravene til renhet gitt av Den Europeiske Farmakopè. Den leveres i to former; enten som flytende gass til tankanlegg eller som komprimert gass på egnede gassflasker.

 

Komprimert nitrogen av denne kvaliteten benyttes til bla. å drive kirurgiske instrumenter, samt på medisinske og farmasøytiske laboratorier.

Flytende nitrogen brukes typisk innen kryopreservering, siden dette er den beste måten å oppbevare celler og vev på. Den svært lave temperaturen (-196 °C) gjør det mulig å bevare organiske prøver i kryobeholdere i væske- eller damptilstand.

Trykkavlastning

1 liter flytende nitrogen utgjør rundt 700 liter fordampet gass. Lukk aldri inne flytende nitrogen i en tilstoppet beholder eller slange uten nødvendig trykkavlastningsventil.

Beholdere

Nippon Gases er leverandør av små kryobeholdere til flytende nitrogen i ulike størrelser: 12 l, 25 l og 50 l, samt tilbehør (kranhode, slanger, hjulvogn og filtre).
 

Holdbarhet

Gassen har en holdbarhet på 3 år.

Realterte gasser
Medisinsk oksygen
Medisinsk oksygen brukes på sykehus til ulike typer luftveisbehandlinger
Les mer
Luft for sykehusbehandlinger
Medisinsk luft brukes på sykehus ved f.eks respirasjonsbehandling og anestesi
Les mer
Lystgass for sykehus
Medisinsk lystgass brukes innen anestesti, som et beroligende og smertestillende middel.
Les mer
Helium for sykehus
Flytende Helium har svært lav temperatur og brukes til MR-enheter for å unngå overoppheting
Les mer