Medisinsk oksygen

Til medisinsk bruk i forbindelse med blant annet anestesi, intensiv behandling, åndedrettshjelp og gjenoppliving.

Flytende og komprimert oksygen

Oksygen utgjør ca. 21 % av luften. Oksygen er livsnødvendig for mennesket og må tilføres kontinuerlig til alt vev for at cellenes energiproduksjon skal opprettholdes.

Medisinsk oksygen er et legemiddel og brukes på sykehus til ulike typer luftveisbehandlinger. Det er Den europeiske farmakopé som definerer kvalitetsstandarden på denne gassen.  

Medisinsk oksygen leveres i væskeform på kryogeniske tanker, og i gassform på høytrykksflasker.

Oksygen og sikkerhet
Fett/olje kan forårsake selvantennelse ved kontakt med oksygen under trykk.

– Ventiler eller koblinger skal derfor ikke smøres
  med olje, fett, vaselin eller lignende.


– Bruker pasienten ansiktskrem/leppepomade,
  anbefales produkter med lavt fettinnhold.


– Bruk ikke arbeidstøy eller verktøy som er
  forurenset av olje/fett.


– Lokaler der en benytter oksygen må være godt
  ventilert.


– Legg aldri en oksygenmaske eller nesebrille
  direkte på tekstiler  (klær, sengetøy) når
  utstyret er i bruk.


– Oksygen som strømmer ut kan «mette
 tekstiler, hår/skjegg og gjøre dem lett
  antennelige og brannfarlige.


– Oksygenflasker skal være fysisk sikret mot å
  falle; på egen flasketralle, til vegg eller i egen
  holder.


Typer beholdere

Medisinsk oksygen produseres i ulike typer beholdere
(stål og kompositt). IPR*-flasker er de mest brukte gassbeholderne i helsevesenet. IPR flasker har innebygd trykkregulator, hurtigkoblingsfunksjon og strømningsvelger.


*Integrated pressure regulator

Reseptpliktig

Medisinsk oksygen er klassifisert som et legemiddel og dermed reseptpliktig. 


Klikk her for mer informasjon om medisinsk resept
Vil du bli kontaktet?
Er du nysgjerrig på våre produkter? Fyll ut informasjon i skjemaet for å bli kontaktet av våre gasseksperter.
Ja, jeg vil motta e-post fra Nippon Gases med nyheter og tips om produkter og løsninger. Informasjon om bruken min kan spores. Samtykke kan jeg når som helst tilbakekalle via e-post til legal@nippongases.com, eller via en lenke i e-postene våre.

Takk for at du kontaktet oss.

Du hører fra oss innen kort tid. All mottatt informasjon er konfidensiell.
Relaterte gasser
Luft for sykehusbehandlinger
Medisinsk luft brukes på sykehus ved f.eks respirasjonsbehandling og anestesi
Les mer
Lystgass for sykehus
Medisinsk lystgass brukes innen anestesti, som et beroligende og smertestillende middel.
Les mer
Helium for sykehus
Flytende Helium har svært lav temperatur og brukes til MR-enheter for å unngå overoppheting
Les mer
Nitrogen for sykehus
Nitrogen Ph Eur brukes i forbindelse med oppbevaring av celler og vev
Les mer