Medisinsk lystgass

Dinitrogenoksid (N2O) til anestesi

Medisinsk lystgass

Medisinsk lystgass (N2O ) er klassifisert som legemiddel, og er fremstilt i overensstemmelse med «Good manufacturing Practice Medicinal gases» (cGMP).

 

Dinitrogenoksid brukes vanligvis i konsentrasjoner mellom 35 og 75 vol. % i blanding med oksygen, og i blanding med andre anestetika hvis nødvendig.(1)


Det er en analgetisk og sedativ gass som er enkel å bruke som beroligende og smertestillende middel for pasienter. Produktet leveres i høytrykksflasker.

 

Ventilasjon

Dinitrogenoksid bør bare brukes i lokaler med tilstrekkelig ventilasjon og/eller avtrekksanlegg for å unngå høye gass-konsentrasjoner i omgivelsesluften.

Luftkvaliteten skal være i overensstemmelse med lokale forskrifter, og eksponeringen for dinitrogenoksid på arbeidsplassen må ikke overskride nasjonalt fastsatte hygieniske grenseverdier. (1)

Reseptpliktig

Medisinsk lystgass er klassifisert som legemiddel og dermed reseptpliktig.  


Klikk her for mer informasjon om medisinsk resept
Holdbarhet

Gassen har en holdbarhet på 36 måneder.

Relaterte gasser
Medisinsk oksygen
Medisinsk oksygen brukes på sykehus til ulike typer luftveisbehandlinger
Les mer
Luft for sykehusbehandlinger
Medisinsk luft brukes på sykehus ved f.eks respirasjonsbehandling og anestesi
Les mer
Helium for sykehus
Flytende Helium har svært lav temperatur og brukes til MR-enheter for å unngå overoppheting
Les mer
Nitrogen for sykehus
Nitrogen Ph Eur brukes i forbindelse med oppbevaring av celler og vev
Les mer