Medisinsk luft

Luft for sykehusbehandlinger

Medisinsk luft

Medisinsk luft er klassifisert som legemiddel, og kvaliteten er definert av Den Europeiske Farmakopé.

 

Gassen er indisert som erstatning for normal omgivelsesluft når det er behov for det, f.eks. ved respiratorbehandling eller i forbindelse med anestesi som en del av friskgass-tilførselen, for å oppnå en gassblanding med det ønskede oksygeninnhold. (1)

Medisinsk luft leveres i høytrykksflasker.

Medisinsk luft 

Medisinsk luft inneholder 21% oksygen, og resten er nitrogengass (inert). Medisinsk luft anvendes primært på grunn av sitt oksygeninnhold, som svarer fullstendig til omgivelsesluften.(2)


Reseptpliktig

Medisinsk luft er klassifisert som et legemiddel og dermed reseptpliktig. 


Klikk her for mer informasjon om medisinsk resept
Holdbarhet

Gassen har en holdbarhet på 3 år.

Relaterte gasser
Medisinsk oksygen
Medisinsk oksygen brukes på sykehus til ulike typer luftveisbehandlinger
Les mer
Lystgass for sykehus
Medisinsk lystgass brukes innen anestesti, som et beroligende og smertestillende middel.
Les mer
Helium for sykehus
Flytende Helium har svært lav temperatur og brukes til MR-enheter for å unngå overoppheting
Les mer
Nitrogen for sykehus
Nitrogen Ph Eur brukes i forbindelse med oppbevaring av celler og vev
Les mer