Medisinsk resept

Medisinske gasser er reseptpliktige.

Medisinske gasser som krever resept

Medisinsk oksygen, Medisinsk luft og Medisinsk lystgass (Dinitrogenoksid) klassifiseres som legemidler, og er reseptpliktige.

Resept og veiledning:

Last ned resept her:

 

Medisinsk resept (norsk)

Medisinsk resept (engelsk) 

 

Last ned veiledning for resept her:

 

Veiledning for utfylling av medisinsk resept (norsk)