Løsninger for energi

Forbrenningsanlegg for biomasse ved biomasse kan øke sin kapasitet ved å tilsette oksygen.

Oksygenanriket forbrenning støtter strategien om fullstendig forbrenning og dermed god energiutnyttelse av biomassematerialer
Biomasse som inneholder store mengder fuktighet avdampes først i brennkammeret uten ekstra oksygentilsetning. Oksygen tilsettes i antenningsområdet for å bedre antenning av «tørt» materiale og sørger for god utbrenning og energiutnyttelse. Det betyr at kapasiteten på ovnen kan økes med minimal kostnadsøkning.
Gassene vi bruker
Hos Nippon Gases bruker vi gass for å finne løsninger på utfordringene bedriften din står overfor. I energiindustrien bruker vi hovedsakelig oksygen for å redusere problemer knyttet til biomasseforbrenning.
Oksygen
Sylindre og pakker med komprimert gass kan leveres i en rekke størrelser og renhetsgrader.

Vi leverer flytende oksygen i bulk med ulike spesifikasjoner i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov.
Trenger du en ekspert?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.