Oksygenanriket forbrenning

Oksygen kan tilsettes gjennom forbrenningsluften eller via lanser.

Oksygenanriket forbrenning reduserer mange av problemene forbundet med forbrenning av biomasse, slik at man unngår å overbelaste avtrekksviften.

Kostnadseffektiv teknologi for ombygging av eldre kullfyrte forbrenningskjeler slik at de primært skal forbrenne biomasse.

Teknologien reduserer mange av problemene forbundet med konvertering av utstyr til forbrenning av biomasse, samtidig som sikkerheten ved system-operasjonene ivaretas og man unngår overbelastning av avtrekksviften.

 
 
Forbedrer pyrolyse
Resultater
Nippon Gases tilbyr O.E.C. for å redusere NOx-utslipp ved bruk av oksygen.
O.E.C. teknologi har vist seg å redusere utslipp, driftsfleksibilitet, redusere LOI, forbedre flammestabilitet og forbedre NOx-reduksjonen.
Har du spørsmål?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.