Oksygen

Gassen brukes innen flere områder; alt fra helse og medisin til fiskeoppdrett.

Oksygen utgjør 21 %
av atmosfæren.

Oksygen er uten lukt og farge ved normalt trykk og temperatur. Gassen er ikke giftig eller brennbar, men er brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer ved at den underholder forbrenningen.

O2
Kjemisk formel
21%
volum av jordens atmosfære
-183°C
Kokepunkt ved 1,013bar

Oksygen 

Oksygen er et grunnstoff med reaktive og oksiderende egenskaper. Oksygen leveres både komprimert i flasker og pakker og i flytende form som bulk. Oksygen kan leveres med ulike renheter eller i blanding med andre gasser.

Oksygen brukes ikke bare i helsevesenet eller i skjære- og sveiseprosesser, men også i næringsmiddelindustrien, i stålproduksjonen, til avfallsforbrenning og i fiskeoppdrett. På avfallsforbrenning, i kombinasjon med oxyfuel-teknologi, oppnås også en ekstra høy effektivitet.

Ved omfattende behov for oksygen tilbyr vi onsite-anlegg hos kunden. Disse produksjonsanleggene kan være både store luftgassanlegg med kryogen separasjon av luftgasser, og mindre PSA-anlegg, tilpasset kundens behov. Valg av anlegg er definert av volumkrav og gassens renhet. Våre anlegg er effektive, pålitelige og kostnadseffektive.

Fiskeoppdrett - oksygenering

Oksygen er en viktig faktor for å oppnå god totaløkonomi på anlegget. Vi har oksygeninnløsere for både sjø- og ferskvann. Hydrox DMT innløsere brukes både for sentral og individuell oksygenering på karnivå.

Helsesektoren - medisinsk

Nippon Gases har i lang tid levert medisinsk oksygen, både gass og flytende. Vi levere også utstyr som brukes i behandlingen av pasienter med behov for tilskudd av oksygen, f. eks. KOLS-pasienter

Sveising og skjæring

Oksygen brukes i plasmaskjæring, som hjelpegass i laserskjæring og av og til tilsatt i små mengder til beskyttelsesgasser.

Kjemisk industri

I ren form brukes oksygen som råstoff i produksjonen av andre kjemikalier som f.eks. etylenoksid og titandioksid. Rent oksygen brukes også for å påskynde oksidasjonsprosesser for dermed å øke produksjonskapasiteten.

Metallproduksjon

Oksygen brukes ofte til å erstatte eller anrike luft for dermed å forbedre forbrenningseffektiviteten, både ved jernproduksjon og produksjon av andre metaller.

Energi

Ved å bruke oksygen i stedet for luft kan man ofte effektivisere prosesser. Dessuten kan man muliggjøre karbonfangst ved bruk av fossile brensler. Oksygen blir ofte brukt i oppvarmingen av dampkjeler, fermentorer og andre prosesser for å øke produktiviteten.

Leveranseformer
Flaske
Flaskepakke
Tank
Dewar

Oksygen
Oksygen til mat- og drikkevarer
Bevarer fargen på maten
Les mer
Medisinsk oksygen
Medisinsk oksygen brukes på sykehus til ulike typer luftveisbehandlinger
Les mer
Oksygen for sveis og skjær
Oksygen er essensiell for termisk skjæring av karbonstål
Les mer