Oksygen

Til alle løsninger

Oksygen øker effekten i en rekke prosesser

Oksygen er et element med reaktive og oksiderende egenskaper. Oksygen leveres både som komprimert i flasker og pakker og i flytende form som bulk. Oksygen kan fås i en rekke renheter eller som en blanding med andre gasser.

O2
Kjemisk formel
-1,1052
Relativ tetthet
-183°C
Kokepunkt

Oksygen

Sylindre og pakker med komprimert gass kan leveres i en rekke størrelser og renhetsgrader. Vi leverer flytende oksygen i bulk med ulike spesifikasjoner i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov. Dersom behovet for oksygen er svært stort, kan vi tilby «on-site»-anlegg hvor gassproduksjonen finner sted på brukerstedet.

Vi kan levere komplette luftgassfabrikker med kryogen separasjon av luftgassene eller ikke-kryogene anlegg. Her kan såkalte PSA-anlegg tilbys. Valg av type anlegg bestemmes av behovet for volum og renhet på gassen. Våre anlegg er effektive, pålitelige og kostnadseffektive for alle ønskede trykk-, volum- og renhetsnivåer.

 

Leveranseformer
Bundle
Package
Cylinder
Packaged
MicroBulk®
Liquid
Tank
Liquid

Slide to learn about Nippon Gases over time