Karbondioksid, medisinsk teknisk gass

CO2 til laparoskopi (CE merket)

Karbondioksid CE brukes i laparoskopi til diagnostisk og kirurgisk formål.

Produktet er klassifisert i henhold til Standard EN ISP 13485:2003 og Direktiv 93/42/ECC/2007/ CE Medical Device.

Gassen brukes i laparoskopi til diagnostisk og kirurgisk formål. 

Karbondioksid (CE)

Gassflasken skal plasseres i et rom med god ventilasjon og ikke i nærheten av varmekilder. Ikke utsett gassflasken for direkte sollys over lengre tid. Gassflasken skal oppbevares ved temperaturer mellom -10 °C og +50 °C

 

 

.

Utstyr 

CO2-beholderen må brukes med utstyr i samsvar med kravene i Rådsdirektiv 93/42/EØF for CO2 og til bruk i forbindelse med endoskopi/laparoskopi.


Kun tilkoblingsutstyr som er kompatibelt med trykksylinderen og den angitte gasstypen kan brukes.

 

Holdbarhet

Gassen har en holdbarhet på 3 år.

Relaterte gasser
Medisinsk oksygen
Medisinsk oksygen brukes på sykehus til ulike typer luftveisbehandlinger
Les mer
Luft for sykehusbehandlinger
Medisinsk luft brukes på sykehus ved f.eks respirasjonsbehandling og anestesi
Les mer
Lystgass for sykehus
Medisinsk lystgass brukes innen anestesti, som et beroligende og smertestillende middel.
Les mer
Helium for sykehus
Flytende Helium har svært lav temperatur og brukes til MR-enheter for å unngå overoppheting
Les mer