Hydrogen 

En lovende gass for fremtidens grønne energi.

Hydrogen har flere bruksområder i industrien 

De vanligste bruksområder er innenfor produksjon av krystallglass og som brenngass til FID detektorer i gasskromatografer. Hydrogen benyttes også i spesielle beskyttelsesgasser for sveising. 

 

Hydrogen er et viktig, rent alternativ til fossilt drivstoff til brenselceller i biler, såkalt automotive bruk (grønn hydrogen)

H2
Kjemisk formel
0,067
Relativ tetthet
-253°C
kokepunkt

Hydrogen brukes i forskjellige bransjer; i kjemikalier for syntesen av aminer, i olje og gass for å redusere svovelutslipp av dioksid eller i laboratorier som en bærer i gasskromatografi.

Innen transportindustrien brukes hydrogen som karbonfritt drivstoff til elektriske kjøretøyer og blir en nøkkelfaktor for en bærekraftig framtid.


Leveranseformer
Flaskepakke
Flaske
Tank

Slide to learn about Nippon Gases over time