Karbondioksid

Den livsviktige gassen

Karbondioksid er en fargeløs, inert og luktfri gass

En av byggestenene for livet på jorden, men også mye omtalt, ikke minst på grunn av dens negative egenskap som klimagass.

Boblene i øl og brus er karbondioksid oppløst i vann og som i daglig tale kalles kullsyre og blir resirkulert fra andre industrielle prosesser og deretter renset til matkvalitet i våre produksjonsanlegg.

CO2
Kjemisk formel
1,53
Relativ tetthet
-78,5°C
Kokepunkt

Karbondioksid brukes i næringsmiddel-industrien, som kjølemiddel i kjøleanlegg,
i kjøling / frysing og emballering av mat, i helsevesenet i drift, i brannslukningsapparater og i drikkevann-, masse- og papirindustrien for å regulere pH-nivåer.

Karbondioksid er inkludert sammen med argon i de vanligste gassblandingene under sveising og fungerer deretter som en beskyttelsesgass og forhindrer forurensning av sveiseskjøten.

Karbondioksid leveres både som komprimert og flytende, i en rekke pakningsstørrelser og renheter og kan leveres både på en gassflaske og via tankskip.

Leveranseformer
Bundle
Package
Cylinder
Packaged
Tank
Liquid

Slide to learn about Nippon Gases over time