Karbondioksid

Den livsviktige gassen

Karbondioksid (CO2) er en fargeløs og luktfri gass

CO2 er en av byggestenene for livet på jorden, men også mye omtalt ikke minst på grunn av dens negative egenskap som klimagass.

Boblene i øl og brus er karbondioksid oppløst i vann og som i daglig tale kalles kullsyre. CO2 blir resirkulert fra andre industrielle prosesser og deretter renset til matkvalitet i våre produksjonsanlegg.

CO2
Kjemisk formel
1,52
Relativ tetthet i forhold til luft ved 20OC og 1,013 bar
-78,5°C
Sublimeringstemperatur ved 1,013 bar

Bruksområder for Karbondioksid

 

Karbondioksid har flere bruksområder innenfor næringsmiddelindustrien, alt fra bedøving før slakt, kjøling av produsert mat, til gasspakking av mat (modifisert atmosfære pakking), og gassen benyttes også som kjølemiddel i brannslukkingsapparater, og i drikkevann- og papirindustrien for å regulere pH.

Karbondioksid (kullsyre) tilsettes i drikkevann for å kontrollere pH, og i kullsyreholdige drikker 
inkludert øl og musserende vin for å gi drikken spenst (Mapcon® drikkevaregasser). Den frosne faste formen av karbondioksid, kjent som tørris, brukes som kjølemiddel for transport og for rengjøring ved tørrisblåsing.  Den er også et råmateriale for syntese av drivstoff og kjemikalier. Karbondioksid og argon er komponenter i de mest vanlige gassblandingene, og fungerer da som beskyttelsesgass under sveising og skjæring for å gi sikre sveiseskjøter. 

 

Karbondioksid leveres både som komprimert og flytende, i en rekke pakningsstørrelser og renheter og kan leveres både på en gassflaske og via tankskip. 

 

 

 

 

Leveranseformer
Flaske
Flaskepakke
Tank

Slide to learn about Nippon Gases over time