SanIce® tørris - sikker kjølekjede

Nippon Gases leverer SanIce® tørris næringsmiddel-
kvalitet for kjøling og lagring av matvarer, farmasøytisk-
og medisinske produkter

Transportkjøling – sikring av ubrutt kjølekjede

SanIce® tørris er det ideelle kjølemediet til sikring av kjølekjeden under transport og ved oppbevaring av legemidler.

SanIce® tørris har svært god kjøleeffekt kombinert med at det går direkte over i gassfase uten å etterlate seg vannsøl som f.eks. vannis.


Ubrutt kjølekjede sikrer god kvalitet.
Krav til god kvalitet innfris gjennom våre produkter og teknologi.
Våre løsninger til foredling av fisk og sjømatprodukter opprettholder kvaliteten gjennom hele verdikjeden:

– kjøling
– frysing
– gasspakking
– transport

 

 

Hva er SanIce® tørris?

SanIce® er navnet på tørris levert fra Nippon Gases.

 

Tørris er karbondioksid (CO2) i fast form.

Den kjemiske forbindelsen karbondioksid (CO2) finnes i tre forskjellige faser; gassform, flytende og som fast stoff (tørris).

Under produksjonen utvides kryogen flytende karbondioksid gjennom en spesiell dyse. Denne prosessen produserer CO2-snø (tørris-snø) og CO2-gass, omtrent i et forhold på 50:50.

Snøen presses i form, f.eks. pellets, og gassen samles i en lukket krets etter ekspansjon og resirkuleres etter avkjøling til flytende CO2.

 

SanIce® tørris produseres og leveres som pellets eller i skiver
SanIce® tørrisskiver

SanIce® tørrisskiver leveres i vektintervall mellom 500 gram og 1000 gram. Skivene er pakket i emballasje for sikker og enkel håndtering.

SanIce® tørrispellets

Pellets leveres i diameter på 9 og 16 mm og som kryopellets (hovedsaklig til tørrisrengjøring) helt ned til 3 mm.

SanIce® tørris for kjøling og lagring i helsesektoren
SanIce® tørris til farmasøytisk og medisinsk 

Bruksområder: 

 

- Transportkjøling av farmasøytiske produkter
- Lagring av farmasøytiske produkter
- Emballasje
- Matlager
- Renseri av medisinsk utstyr

 

SanIce® tørris til legemiddelindustrien

Fordeler: 


- Rask oppnåelse av ønsket temperatur.
- Temperaturen er under -70°C.
- Vedlikehold av kjølekjeden.
- Ingen rester, ingen fuktighet.
- Umiddelbart klar for utsendelse og fleksibel dosering
- Ingen varmeakkumulering i fulle bokser.
- Isolasjonsbokser for lagring og transport.
- Lett dosering med en spade eller tilpassede flytpakker.

 

Gassene vi bruker
Karbondioksid
Alle typer løsninger
Tørris
Flytende karbondioksid i fastform
Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.