Ren CO2 i vektshus

- en løsning som får plantene til å vokse raskere.

Plantenes vekstprosess er basert på prinsippet om fotosyntese.

Plantene absorberer CO2 og vann og bruker lys til å omdanne dette til sukker, stivelse og cellulose. Hvis én av disse tre faktorene er mangelfull, har det negativ innvirkning på produksjonen og/eller kvaliteten på plantene.

CO2 og mye lys

Det er enklere for plantene å absorbere CO2 når det er mye lys.

 

Dette fører til at konsentrasjonen av CO2 i drivhuset reduseres. Når vi derimot CO2-anriker atmosfæren i veksthuset fra flytende ren CO2, opprettholdes den ønskede CO2 -konsentrasjonen, noe som gir bedre plantevekst og kvalitet.

For de fleste plantekulturer er det vist at et forhøyet CO2 -nivå i lufta har en positiv effekt på plantene.

Fleksibel prosess

 

CO2-anrikning er en fleksibel og sikker prosess som kan anvendes når som helst på døgnet og i ønsket mengde.

 

Ren CO2 inneholder ingen giftige stoffer som etylen, svoveldioksid, nitrogenoksider, acetylen eller propylen. Derfor reduseres sjansen for skader på plantene til null. Dette gjør at bruken av ren flytende CO2 også er gunstig om vinteren, særlig når luftelukene er stengt.

Positive effekter

Ren CO2-gass tilført i kontrollerte mengder i veksthuset kan gi følgende positive effekter.


- Raskere vekst
- Avkorting av kulturtiden
- Kraftigere og kvalitativt bedre planter
- Større blomster med kraftigere farger
- Flere blomster pr. plante
- Tidligere blomstring
- Mer frukt pr. plante og større utbytte
- Redusert energiforbruk
- Bedre veksthusmiljø
- Større fortjeneste for gartneren

Hvis du leter etter en løsning for å øke produksjonen, kutte kostnader og få økt fortjeneste, har Nippon Gases løsningen for deg.

Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.