Banner Image

Oksygenbrenner i tillegg til eksisterende brennere i ovnen bidrar effektivt til å øke smelte-kapasiteten og avbrenning av organiske forbindelser

Kostnadseffektiv teknologi for smelting av skrapmetall med høyt organisk innhold, som utnytter energien i organiske forbindelser og reduserer utslipp av uønskede avgasser. Riktig plassering av brennere og lanser forhindrer overoppheting av ovnen og samtidig øker produksjonen.

X
Ingen overoppheting av ovnen
X
Ingen overoppheting av ovnen
X
Ingen overoppheting av ovnen
Våre løsninger
Nippon Gases tilbyr oksygenbrennere som forbedrer håndteringskapasiteten for skrapmetall, også med høyt organisk innhold.
Oxyfuel-teknologien benytter seg av førsteklasses brennere som optimaliserer forbrenningskapasiteten i ovnen, noe som gir forbedret kapasitet til smelting av skrapmetall med høyt innhold av organiske komponenter. Filtreringssystemet blir ikke utsatt for høye temperaturer og opprettholder sin kapasitet.
Oxyfuel-boosting
Et interessant teknisk alternativ som forbedrer ovnskapasiteten og muliggjør håndtering av skrap-metall med høyt organisk innhold.
Utgjør en rimelig løsning med lavt vedlikeholdsbehov som kan monteres på alle ovner uavhengig av hvilken type ovn som brukes i dag.

Slide to learn about Nippon Gases over time

Har du spørsmål?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.