Rensing

Bevar en trygg atmosfære.

I forskjellige industriprosesser produseres det stoffer som må fjernes gjennom rensing.

Rensing med nitrogen reduserer risikoen for antennelse, forurensning og nedbrytning forårsaket av en atmosfære som inneholder oksygen og andre uønskede stoffer.

De viktigste metodene
Rensing gjennom vakuum

Rensing ved fortynning kombinert med ulike
vakuumsykluser.

Rensing gjennom trykk

Trykket i systemet økes ved tilføring av nitrogen, og deretter senkes trykket ved å frigi gass. De forurensende stoffene som skal fjernes, føres ut med nitrogenet.

Rensing gjennom fortynning

Kontinuerlig tilførsel av nitrogen til beholderen eller
røret som skal renses, reduserer konsentrasjonen
av komponenten som skal fjernes.

Rensing gjennom fortrengning

Nitrogen tilføres til beholderen som skal renses og fungerer som et stempel som fortrenger mediumet som skal renses.

Har du spørsmål om løsningene våre?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases
kalles «the Gas Professionals», ettersom vi
kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.