Stripping

Rensing av væsker ved hjelp av gassinnsprøyting.

Stripping-teknikken går ut på å sende små bobler nitrogengass i supersonisk hastighet gjennom væsken som skal renses.

Tilstedeværelsen av oksygen eller andre oppløste gasser i væsker kan ha en negativ effekt. En metode mye brukt i kjemisk og farmasøytisk industri for å fjerne disse uønskede stoffene er stripping med nitrogen.

Denne prosessen er forbundet med lave investeringskostnader og praktisk talt ingen vedlikeholdskostnader, noe som gir betydelige besparelser og en rekke fordeler der den brukes.

Nippon Gases designer utstyr som kan skape svært små nitrogenbobler, noe som gir økt prosess-effektivitet ettersom overflatearealet blir større.

Har du spørsmål om løsningen våre?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases
kalles «the Gas Professionals», ettersom vi
kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.