Oksidasjon

Resirkulasjon av gasstrømmer fra tørkeanlegg med flyktige organiske forbindelser.

Oksygen gir et alternativ til oksideringen som oppstår med luft eller andre kjemiske oksidanter.

Bruk av katalysatorer og utvikling av nye produksjonsmetoder muliggjør en utvidet anvendelse av oksygen som oksidasjonsmiddel i en lang rekke industriprosesser.

Oksygen kan tilføres:
1.  ved å anrike luften
2. ved direkte injeksjon

X
Større ytelse
som fører til en reduksjon i forbruket av råvarer,
X
Enklere produktseparasjon
til en lavere pris.
X
Bedre reaksjonshastighet,
som igjen fører til
økt produksjon
Reduser utslipp til atmosfæren

Som følge av reduksjon i utslippsgasser.

Større termisk yteevne

Bedre varmeoverføring i prosesser der forbrenning er involvert.

Bruken av oksygen er særlig godt egnet til produksjon av følgende produkter og prosesser:
 
 
Acetaldehyd
Claus-anlegg
 
Propylenoksid
FCC
 
Monomer ekstraksjon
av vinylklorid
Hydrogenperoksid
Katalysatorregenerering
Oksidasjon
 
Vinylacetat
Fermentering
Etylenoksid
Luftanrikning
Titandioksid
NOx-reduksjon
 
Akrolein Oksidasjon
av finkjemikalier
Jernsalter
Metallurgi
Forbrenning
Oksyklorider
 
Karbonpulver
Kobbersalter
Glassproduksjon
Metalloksider
Har du spørsmål om løsningene våre??
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases
kalles «the Gas Professionals», ettersom vi
kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.