NOx-utslippskontroll

Resirkulasjon av gasstrømmer fra tørkeanlegg med flyktige organiske forbindelser.

I mange industri-prosesser produseres NOx og slippes ut i atmosfæren.

Det finnes flere teknikker for behandling av disse forurensende gassene for å redusere utslippsnivåene. Innsprøyting av oksygen eller ozon i avgassen er en fleksibel, effektiv og økonomisk metode for å optimalisere utslippsnivåene fra industrianleggene.

Innsprøyting av oksygen i avgassen er en effektiv, fleksibel og økonomisk løsning for å optimalisere utslippsnivåene
fra industrianleggene.

 

Nippon Gases har utviklet ulike systemer for oksygeninnsprøyting
for å redusere disse forurensende gassene hos en rekke kunder.

 

Resultatene har vært svært positive i alle tilfeller.
Denne behandlingen krever bare installasjon av en
liten oksygeninjektor, vanligvis ved utslippspunktet
for avgassene. Oksygenet fungerer da som en oksiderende kjemisk forbindelse.

Har du spørsmål?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.