Helium

En sjelden, men spesiell gass.

Helium; en inert edelgass med spesielle egenskaper.

Helium brukes til mange ulike applikasjoner og prosesser som lekkasjetesting, analyser, dykking,
løfting, sveising og skjæring, halvlederproduksjon og til å blåse
opp ballonger.

He
Kjemisk formel
0,179
Relativ tetthet
-269°C
Kokepunkt

Bruksområde

Helium brukes vanligvis i kombinasjon med andre edelgasser eller aktive gasser.

Blandinger med argon er typisk brukt
i sveiseprosesser med inertgass. Blandinger med argon og aktive gasser som CO2 og oksygen er vanlige i sveiseprosesser med
bruk av aktiv gass.

Helium vil øke den faktiske varmetilførselen der de øvrige sveiseparametrene er de samme.

Denne effekten kan gi økt produktivitet

Leveranseformer
Flaske
Flaskepakke
Cryobeholder

Slide to learn about Nippon Gases over time