Utslippsbegrensning av flyktige organiske forbindelser

Resirkulasjon av gasstrømmer fra tørkeanlegg med flyktige organiske forbindelser.

Fangst og gjenbruk av organiske molekyler.

Fangst og gjenbruk av organiske molekyler fra flyktige organiske forbindelser gir ofte betydelige besparelser. Selv om alle industrielle prosesser kan tilrettelegges for fangst av disse forbindelsene, er det mange tilfeller der man av ulike årsaker ikke oppnår fullstendig fangst.

Nippon Gases har utviklet flere systemer for å tilrettelegge for gjenvinning av VOCs.
Fang opp alle flyktige organiske forbindelser
Minimale investeringer i utstyr
Eliminer behovet for vedlikehold
Eliminer kostnadene til forbruksmateriell
Driv virksomheten i samsvar med lovgivning om utslipp og miljøvern
Topp sikkerhet – eliminer risiko

Systemer som er utviklet

Nippon Gases har utviklet et kombinert system for adsorpsjon og absorpsjon samt kryogen fangst.


Når det er snakk om mellomstore til store gasstrømmer som skal behandles, og konsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser er relativt lav, er adsorbsjons-systemer (aktivt kull, zeolitter mv.) den perfekte
løsningen for å fange opp disse forbindelsene og eliminere forurensende utslipp.

Det grunnleggende prinsippet ved denne teknikken
er kondensering av VOC i gasstrømmen ved hjelp av nedkjøling til svært lave temperaturer.

Flytende nitrogen, som har en temperatur på -196 ºC, brukes som kjølemedium.Bruken av denne teknologien sikrer at man kan overholde de strengeste juridiske grensene for utslipp, både nå og i fremtiden.
Har du spørsmål om løsningene våre?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases
kalles «the Gas Professionals», ettersom vi
kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.