Argon for mat- og drikkevarer

Mer enn bare inertisering

Komprimert argon

Størrelsen og massetettheten til argonmolekylet gjør denne gassen ideell til inertisering. Argon er åtte ganger mer effektiv enn nitrogen i fylleprosesser. Det betyr at det kreves åtte ganger større nitrogenvolum enn argonvolum for å nå et restoksygen på tilnærmet null.


Gassen brukes i mange applikasjoner der eliminering av luft eller oksygen er nødvendig.

Bevarer smaken bedre
Hemmer anaerob vekst
Hemmer oksidasjoner og hindrer pakke-kollaps
 

Argon

Argon (Ar) er uten lukt og farge ved normal trykk og temperatur. Argon er ikke giftig, brennbar eller eksplosjonsfarlig, men kan virke kvelende ved at den kan fortrenge oksygenet i lukkede rom.

Argon utgjør ca. 0,93 vol.% av atmosfæren.
 

Argon er tre ganger mer løselig enn nitrogen i vann, og nesten to ganger så løselig som nitrogen i oljer.

Argon er  meget inert og reagerer i praksis ikke med andre stoffer.

Argon til mat og drikke

Argon brukes i vinproduksjon for å fortrenge oksygenet i lufta i fat og dermed forhindre dannelse av eddik.

På samme måte brukes argon i restaurant-, bar- og i hjemme-vindispensere for å tillate lagring av åpnede flasker uten nedbrytning av innholdet.


 

Når matvarer som for eksempel potetgull pakkes, fylles posens tomme plass vanligvis med nitrogen. Spormengder av oksygen forblir da imidlertid inni posen, noe som får produktet til å oksidere. 

Ved å erstatte nitrogen med argon blir oksygen fjernet mer effektivt. Fordi argon er tyngre enn både nitrogen og luft, vil argon fortrenge luft mer fullstendig. Forbruket av argon blir dermed lavere enn nitrogenforbruket pr. pakket pose med produkt. 
Relaterte gasser
Karbondioksid til mat- og drikkevarer
Et viktig kryogent og bakteriehemmende middel.
Les mer
Nitrogen til mat- og drikkevarer
En nøkkelkomponent ved krogen kjøling og frysing og som pakkegass
Les mer
Oksygen til mat- og drikkevarer
Bevarer fargen på maten
Les mer