Karbondioksid (CO2) til mat- og drikke

Et viktig kryogent og bakteriehemmende middel, godkjent som tilsettningsstoff (E 290).

Karbondioksid  flytende eller komprimert (tørris)

Karbondioksid brukes til kjøling og frysing av matvarer. Dermed opprettholdes den gode smaken og den riktige teksturen i matvarene.  Karbondioksid reduserer også behovet for konserveringsmidler i emballerte produkter (gasspakking), og er den essensielle ingrediensen som får det til å bruse i karbonisert drikke

Beskytter mat og næringsmidler   med sin bakterie-hemmende effekt
 
All gass til næringsmidler tilfredsstiller strenge kvalitetskrav.
 
Ideell til kjøling og frysing
 

Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid hemmer veksten av de fleste aerobe bakterier og mugg fordi gassen har bakteriostatisk og fungistatisk effekt.

 

I tillegg reduseres eller fjernes oksygenet i pakken som er positivt for produktets holdbarhet. Generelt sett, jo høyere nivå av CO2, jo lengre oppnåelig holdbarhet. Når CO2 er nødvendig for å kontrollere bakterie- og muggvekst, anbefales minimum 20 % CO2. Det finnes mange ulike teorier på hvorfor gassen CO2 har en antimikrobiell effekt. Men det er kjent at den hemmende effekt til CO2 øker jo mer CO2 som løses i matvaren som gassbobler.

CO2 er unik fordi den oppløses i vandige matsystemer og danner karbonsyre (H2CO3) som gir sur og kjølig smak

 Karbondioksid (E290)
- godkjent som næringsmiddelgass

Gasser som brukes til mat og drikke, er tilsetningsstoffer som er godkjent av EU for bruk i næringsmidler.

Gasser av denne kvaliteten er trygge for helsen vår. Ved pakking av matvarer i gass eller brygging av øl med kullsyre er vi pålagt av myndighetene å bruke gasser av næringsmiddelkvalitet.

Alle våre Mapcon® næringsmiddelgasser tilfredsstiller disse kravene til renhet.

 

Les vår artikkel om trygg matgass

 

Mapcon®
- er fellesnavn på alle Nippon Gases sine næringsmiddelgodkjente gasser
enten de leveres i gassfase, som flytende gass eller i fast form som tørris.
Gassene er sporbare og tilfredsstiller næringsmiddelsindustriens strenge krav til kvalitet, tilsetningsstoffer og merking.
Relaterte gasser
Argon til mat- og drikkevarer
Mer enn bare inertisering
Les mer
Nitrogen til mat- og drikkevarer
En nøkkelkomponent ved krogen kjøling og frysing og som pakkegass
Les mer
Oksygen til mat- og drikkevarer
Bevarer fargen på maten
Les mer