Propan

Propan er en svært anvendelig gass som brukes både i privat husholdning, i industrien og på storkjøkken.

Propan er miljøvennlig. 
Forbrenningsproduktet består av vann og karbondioksid

Gassen er brennbar, fargeløs og luktfri.
Av sikkerhetsmessige årsaker er propan tilsatt et luktstoff slik at man skal kunne oppdage lekkasjer. Gassen er ikke giftig, men ved store konsentrasjoner vil den fortrenge oksygenet i lufta og det kan oppstå kvelningsfare. Sørg alltid for god utlufting ved bruk av propan.

Kjøp propan når du vil

De døgnåpne automatene  er selvbetjent og du er ikke avhengig av butikkpersonale for å handle propan. 


Døgnåpne propanautomater er en enkel og rask måte å kjøpe propan på. Når du bruker våre propanautomater til å bytte tomme propanflasker eller kjøpe nye flasker, kan du gjennomføre handelen på under ett minutt.

Her kan du kjøpe propan

Vi har et landsdekkende forhandlernettverk hvor du kan kjøpe Nippon Gases propan. 

 

Du finner propanflaskene våre på Plantasjen, Felleskjøpet og hos Best Bensinstasjoner og hos våre gassforhandlere.

En av våre døgnåpne propanautomater er også et bra alternativ.

Representerer du en bedrift - kontakt en av våre ordinære gassforhandlere.

 


 

Last ned vår Propan informasjonsbrosjyre her.

Propan til fritid

Propangass har mange bruksområder i de norske hjem.

 

Propan er en effektiv energikilde i hjem, hytte og båt. Stadig flere bytter ut kullgrillen med en gassgrill. Også innendørs velger mange gasskomfyr og får fordelen av rask varme og presis regulering.

 

Se  også propan - råd og regler og vår brosjyre propan sikkerhet og bruk.

 

Propan til industrien

Propan benyttes som energikilde og brenngass til flere ulike industriformål:

 

- Koking av bek/tjære/asfalt til taktekking og veiarbeid

- Varming av vann og luft

- Forvarming av stål før sveising

- Lodding

- Skjæring av stål. Propan egner seg godt til å
   maskinskjære store dimensjoner og håndskjære stål
   hvor krav til snittkvalitet er begrenset

- Termisk sprøyting. Propan er energibærer på denne
   metoden som benyttes på sliteflater stålkomponenter.

 

Propan til industrien - sikkerhet og bruk


Vi leverer alle gasser som anvendes innenfor hotell, restaurant, bar, offentlig kjøkken og catering. Kontakt oss for mer informasjon om kjedeavtaler.

Propan til storkjøkken

Det er svært vanlig med gass på hotell- og restaurantkjøkken i Norge. Propan fungerer utmerket som energi da den gir rask og effektiv varme.

 

Vi har et bredt utvalg av propan i flasker til kjøkken, grill, peis og terrassevarmer og vi leverer propan sammen med de andre gassene du trenger. 


Kontakt en av våre gassforhandlere for mer informasjon.  

 

 

Propanflasker skal alltid transporteres og lagres stående. 

Propanflasker

Propan leveres i kompositt- og stålflasker med ventil tilpasset forbrukermarkedet og stålflasker med ventiler tilpasset industrimarkedet.

 

Se her for tekniske spesifikajoner

 

Våre sikkerhetsrutiner ved fylling av propan

 

Vi tar sikkerhet på alvor og har gode rutiner og kontroll av propan før den blir tilgjengelig for deg.


Våre flasker fylles på fyllestasjoner med omfattende sikkerhets- og kvalitetssystemer. Både flaske og ventil blir 

undersøkt ved fylling.

 

Produktet analyseres 

 

Flaskene kontrolleres før og etter fylling, bl.a. for lekkasje 

 

Det settes til et luktstoff som gjør at det skal være lettere å oppdage en lekkasje. Luktstoffet påvirker ikke bruken av
   assen eller gassens egenskaper 

 

Flaskene trykktestes og revideres med faste intervaller 

 

Vi anbefaler egenkontroll av alle flasker. Ventilpakninger kan over tid få sprekkdannelser som kan føre til propanlekkasje.
   Sjekk din egen flaske, eller be din lokale gassforhandler om å sjekke den. Dette gjelder spesielt flasker som står urørt
   over lengre tid. 
Propan for sveis og skjær
Propan sammen med oksygen gir en lavere flammetemperatur sammenliknet med de andre brenngassene. Er likevel godt egnet til skjæring av tykke plater. Spesielt godt egnet til varming.
Les mer