Stunning

Atmosfærisk bedøving

Av etiske grunner
skal dyrenes lidelser begrenses til et minimum.

Bedøvingssystemet med en kontrollert gass-atmosfære i flere stadier er den mest pålitelige slaktemetoden for å sikre god kvalitet og dyrevelferd med redusert stress for dyrene.

 
Nivået av karbondioksid og oksygen sørger for at dyrene er fullstendig bevisstløse før slakting.
 
Eliminerer håndtering

Eliminerer mye av behovet for å håndtere levende fjørfe, noe som er gunstig for arbeidsforholdene til slakteriansatte

 

Muliggjør bedre lyssetting og rengjøring av transportområdet.

Bedre produkter

Bedøving i en kontrollert atmosfære eliminerer flaksing og uro hos fjørfe, og reduserer dermed mengden skader.

 

Kvaliteten på produktene blir bedre, med mindre avskjæringer og svinn.

Større produksjonsvolum

Gir produktkvaliteten et betydelig løft samtidig som kapasiteten øker.

 

I mange europeiske land er det forskriftsmessige krav knyttet til bedøving av griser og fjærfe før slakting.

Bruk av karbondioksid til bedøving
Flertrinnsprosessen for bedøving i
en kontrollert atmosfære har flere
fordeler knyttet til dyrevelferd.
Stress fra håndtering reduseres ettersom man ikke trenger å henge levende fjørfe på transportbånd. Kyllingene blir bevisstløse før de monteres på transportbåndet og avlives.

karbondioksid  brukes i prosessen med bedøving av griser, der dyrene sendes gjennom kamre der atmosfæren fylles med karbondioksid
Bedøving av
svin og fjørfe
Nippon Gases leverer Karbondioksid og oksygen som bedøvelsesmiddel til et betydelig antall ledende fjørfeprodusenter.
Ved slakting av kyllinger eller kalkuner er det viktig å sikre god dyrevelferd. Karbondioksid brukes i stadig økende grad til bedøving  og avlivning av griser. Dette er ofte den mest pålitelige slaktemetoden for å sikre et jevnt og høyt nivå av kvalitet og god dyrevelferd.
Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.